Yurtiçi Kargo’dan atılan işçi için emsal niteliğinde işe iade kararı

Yurtiçi Kargo’da sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerden Veysel Dönmez işe iade davasını kazandı. Mahkeme işe başlatılıp başlatılmama şartı aramadan tazminat ödenmesine hükmetti.

Yurtiçi Kargo’da sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerden Veysel Dönmez işe iade davasını kazandı. Mahkeme işe başlatılıp başlatılmama şartı aramadan Dönmez’e tazminat ödenmesine hükmetti.

TÜMTİS’in örgütlenme çalışması yaptığı Yurtiçi Kargo’da, 60’tan fazla sendika üyesi işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler için işe iade davaları açılırken, Yurtiçi Kargo işçisi olmasına rağmen alt firma Turan Kargo’da sigortalı gösterilirken işten çıkarılan Veysel Dönmez için de İstanbul 28. İş Mahkemesinde işe iade davası açıldı.

İstanbul 28. İş Mahkemesinde 30 Mart’ta görülen duruşmada mahkeme, Dönmez’in sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarıldığına, asıl firma olan Yurtiçi Kargo’da işe iadesine, işe başlatılıp başlatılmaması şartına bağlı olmaksızın 1 yıllık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve boşta geçen 4 aylık ücretinin ödenmesine hükmetti.

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, “Yurtiçi Kargo’da baskı, hak ihlali ve hukuksuz uygulamalar mahkemenin bu kararıyla birlikte bir kez daha belgelenmiş oldu” dedi. Öztürk yaptığı açıklamada, Yurtiçi Kargo’da işçilerin fazla mesai ücreti almadan günde 12-14 saat çalıştığını belirterek, “Yurtiçi Kargo, kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sendikal haklardan mahrum bırakarak, sömürü koşulları altında çalıştırmak istiyor. Bu uygulamaları ile işçileri yalnızlaştırıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvencesiz ve örgütsüz bırakmak istiyor. Yurtiçi Kargo, haksız ve hukuksuz yöntemlerden, işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli; onlara emeklerinin karşılığını vermeli, en temel ve demokratik hakkı olan sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir. Yurtiçi Kargo işçileri, insanca yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir düzene kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir” dedi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here