Yoksulluk sınırı 8 bin liraya dayandı

Türk-İş, Mayıs ayı ‘Açlık ve Yoksulluk’ araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Mayıs ayında 2.438 lira, yoksulluk sınırı ise 7.942 lira olarak tespit edildi.

Dünyaya yayılan salgın virüsle birlikte, başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere tüm toplumun olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, şu değerledirmelere yer verildi:
“Bu dönemde sosyal politika uygulaması olarak ‘temel gelir’ önem kazanmıştır. Yoksullara yönelik destek geliri uygulaması ile birlikte merkezi ve yerel yönetimlerin yaptıkları yardımlar yaygınlaştırılmıştır. Burada temel sorun, yoksullara yönelik yapılan yardımların, temel ihtiyaçları ne ölçüde karşılayabildiğidir. Yoksul kesimin harcamaları gıda ağırlıklıdır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama tutarı net asgari ücretin üzerindedir.”

Yoksulluk sınırı 7 bin 942, açlık sınırı 2 bin 438 lira

Türk-İş’in Mayıs ayı ‘Açlık ve Yoksulluk’ araştırmasına yer verilen açıklamada, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı2.438 lira 24 kuruş olduğu kaydedildi.
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarının (yoksulluk sınırı7.942 lira 17 kuruş olduğu aktarılan açıklamada, bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti”nin ise aylık 2.961 lira 13 kuruş olarak hesaplandığı belirtildi.