Uyanmanın Tam Zamanı! – Hakkı Taşdemir

“EVDE KAL”
“STAY AT HOME”

“BLEİB ZU HAUSE”
Dünyanın her yerinde en yaygın sloganlar oldu bunlar.
Görkemli devlet yapıları, devasa holdingler, göz kamaştıran lüks, övünç kaynağı teknolojiler hepsi ama hepsi gözle görülmesi imkânsız, küçücük bir virüs karşısında yerle bir oluverdi kısa sürede.
Neo-Liberal ideolojinin savunucusu beyaz yakalılar şaşkın ördek gibi yalpalayıp duruyorlar ellerindeki I-ped’leri ne yapacaklarını bilmeksizin.
Küresel sistemin merkez devletleri kuyruğa girdiler IMF kapısında, birkaç $ borç alabilmek için.
Küresel borç katlanacak yakın gelecekte.
Azalan harcamalar ve düşen üretim, dünyanın gayri safi hasılasını da düşürecek ister istemez.
Dünya bu borcu nasıl döndürecek? Bilinmez.
Bu bilinmezlik nedeni ile kapitalist sistem kendini kurtarabilme derdine düştü bile.
Dünyanın dört bucağında alınan tedbirlerin tümü sistemi kurtarmaya yönelik.
Yapılan harcamalar da öyle.
Emekçilerin payına ise bir krıntı düşüyor, ancak bu kırıntı yetmez emekçilerin yaşamını sürdürebilmesine.
Açlığa, hastalığa ve ölüme mahkûm ediyorlar bizleri.
Böyle devam edemez.
İsyan ateşini yakmanın tam zamanı.
Bizleri yaşatacak olan birlik ve dayanışmamızdır.
Dayanışma ağlarını güçlendirmeliyiz.
Bunları düşünelim
Ve
Uyanalım artık!
“Restez chez vous mais réveillez vous”
“Stay at home but wake up”
“Bleib zu Hause, aber wach auf”
“Evde kal ama uyan!”
UYANMANIN TAM ZAMANI!
Kaynak: İşçi Gazetesi