Tüvtürk Reysaş’ta Nakliyat İş üyesi 9 işçi işe iade davasını kazandı

Tüvtürk Reysaş idaresi taşıt muayene istasyonlarında Nakliyat-İş’te örgütlenen 41 işçiyi hukuksuz şekilde işten attı. İşe iade davası açan işçilerden 9’u davayı kazandı

Tüvtürk Reysaş idaresi taşıt muayene istasyonlarında Nakliyat-İş’te örgütlenen 41 işçiyi hukuksuz şekilde işten attı. İşe iade davası açan işçilerden 9’u davayı kazandı.


Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Nakliyat-İş şunları kaydetti:
“Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. İş Mahkemesi’nde Batı Karadeniz Bölgesindeki istasyonlardan işten atılan 9 üyemizin davası görüldü. Sendikamız avukatı Av. Ayhan Erkan’ın katıldığı 7. İş Mahkemesi’nde görülen davalarda 9 üyemiz için de mahkeme işten çıkarmaların haksız ve sendikal nedenle yapıldığını kabul ederek, işçilerin işe iadesine, işçinin başvurusuna, işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı olmaksızın, 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata hükmetti. Ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin ücretinin de ödenmesine karar verdi. Böylece Reysaş Tüvtürk İşvereni 12+4 olmak üzere 16 aylık Sendikal Tazminat ödemeye mahkum oldu.

Ayrıca, işverenin itiraz ettiği yetki davası da istinaf mahkemesinde sonuçlanmış ve mahkeme Tüvtürk Reysaş’da sendikamızın yetkili sendika olduğuna karar vermiştir.”