TTB’den acil çağrı: Pandemi süresince özel hastaneler kamu hizmeti sunsun

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’na “Şeffaflık, akıl ve bilimin kılavuzluğunda belirlenmiş politikaları toplum ve sağlık meslek örgütlerinin katılımı sağlanarak yaşama geçirmelidir” çağrısında bulundu
Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yetersiz önlemlere ilişkin “Sağlık Bakanlığı’na Acil Çağrı: Özel ve Vakıf Hastanelerinin Olanakları Kamu İradesi ile Yurttaşların Hizmetine Sunulsun” başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Adana olmak üzere birçok büyükşehirde hasta sayılarının arttığı ve bu nedenle hastane servislerinin dolduğu, yoğun bakımlarda ise yer kalmadığı belirtildi.
Pandemi sürecinin başından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın yoğun bakım doluluk oranını düşük göstererek, “pembe bir tablo çizdiği” belirtilen açıklamada, “Durumun her geçen gün daha da kaygı verici boyuta ulaştığı ve aylar öncesinde uyardığımız tsunaminin yaşandığını biliyoruz” denildi.
Bakanlık tarafından Mevcut yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71,3 olarak açıklandığı hatırlatılan açıklamada, “Bu rakamlar sadece Kovid-19 hastaları değil, diğer tüm hastalar açısından da değerlendirildiğinde bizlere sahadan ulaşan verilerle çelişmektedir. Türk Tabipleri Birliği’ne illerden ulaşan bilgiler Kovid- 19 servis ve yoğun bakımlarının yüzde 100’ü ya da yüzde 100’e yakınının dolu olduğunu göstermektedir. Birçok kamu hastanesinde yoğun bakım yatakları tamamen doludur” denildi.
‘BOŞ YER BULMAKTA ZORLUK ÇEKİLİYOR’
Hastaların günlerce acil servislerde yoğun bakım yatağı beklendiğinin kaydedildiği açıklamada, “Bir hasta vefat ettiğinde ya da iyileşip servise alındığında ancak yer açılmakta ve yerine hasta yatırılabilmektedir. Hastane kapasiteleri dolu olduğu için hastaneler arası nakiller de yapıl(a)mamaktadır. 112 merkezleri sürekli boş yatak aramakta, ancak boş yer bulmakta zorluk çekmektedirler. Bu uzayan bekleme süreleri hastaların daha da kötüleşmesine, hatta tedavi alamadan ölmelerine de neden olabilmektedir. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Batman il merkezinde yoğun bakımlarda yer bulunmadığı için 1,5 yaşındaki Sakine bebeğin ölümü mevcut tabloyu gösteren en acı örnek olmuştur” ifadelerine yer verildi.
‘SAĞLIK EMEKÇİLERİ HASTALANIYOR’
Açıklamada, bazı illerdeki hastanelerde ara koridorlar, boşluklar, sığınaklar, yemekhaneler yoğun bakım haline getirilerek, sorunların çözülmeye çalışıldığı belirtildi. Ancak yoğun bakımda çalışan hekim, hemşire, personel sayısı ve malzeme sayısı yeterli olmadığı için yeni sorunlar oluştuğu vurgulanan açıklamada, sağlık çalışanlarının da iş yükünün arttığı belirtti.  Açıklamada, sağlık emekçilerinin sağlık hizmeti sunan pozisyondan, sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara dönüştüğü kaydedildi.
‘HASTA KABUL ETMİYOR’
Özel ve vakıf hastanelerinin “pandemi hastanesi” ilan eden genelgenin gereğinin yerine getirilmediği belirtilen açıklamada, “Her ilde bazı hastanelerin ‘temiz hastane’ statüsünde bırakılarak diğer hastaların sağlık hizmeti alımlarının devam etmesi salgın yönetimi açısından önemlidir. Ancak bu durum şu an özel hastaneler tarafından fırsata çevrilerek, ‘temiz hastane’ reklam sloganı olarak kullanılmakta ve hizmet ücretlerinde artışa gidilmektedir. Acil servisler dolu iken ve 112 acil hastalar için yer ararken özel hastanelerin birçoğu Kovid-19 hastası kabul etmemekte veya sadece seçili hasta kabul etmektedirler” ifadeleri yer aldı.
‘BİR AN ÖNCE UYGULANMALI’
Salgının kötü yönetildiğini belirtilen açıklamada, şu öneriler yer aldı:
“* Ülkemizde dokuz aydır devam eden Kovid- 19 pandemisini esas olarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları olan hastanelerde karşılanması stratejisinden vazgeçilmeli, toplumsal bulaşıcılığın önlenmesine yönelik tedbirler yaşama geçirilmelidir.
* Salgınla mücadelenin tedavi ve bakım hizmetlerine sıkıştırılamayacağı, salgının sadece yataklı tedavi kurumlarında karşılanması durumunda sağlık altyapısının buna yetmeyeceği artık kabul edilmeli, önümüzdeki günlerde hastalığın seyrinin ağırlaşacağı, yatak ve yoğun bakımlarda yer bulmanın daha da güçleşeceği öngörüsü ile talep ve uyarılarımız dikkate alınmalı, TTB olarak açıkladığımız tedbir paketi bir an önce uygulanmalıdır.
TOPLUMUN HİZMETİNE SUNULMALI
* Yoğun bakım verileri sağlık çalışanları ve toplum ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalı Kovid- 19 hastalarına uygun, yeterli donanım ve sağlık çalışanına sahip erişkin ve çocuk yoğun bakım yatak sayısı kamu ve özel-vakıf hastaneleri için ayrı ayrı açıklanmalıdır.
* Sağlık Bakanlığı özel ve vakıf hastanelerinin olanaklarını kamu iradesi ile yurttaşların hizmetine sunmalıdır.
* Pandeminin gelmiş olduğu vahim tablo göz önüne alınarak başlangıç olarak özel ve vakıf hastaneleri için çıkarılan genelge uygulanarak, SGK ödemeleri de yapılarak her il için tüm hastaneleri sürece dahil eden değerlendirmeler yapılmalıdır. Yoğun bakım ihtiyaçlarında il içi ve iller arası hastaneler için iyi bir koordinasyon kurularak, Kovid- 19 hastalarını kabul etmeleri sağlanmalıdır.
KHK’LİLER GÖREVE İADE EDİLMELİ
* KHK’lerle haksız-hukuksuz biçimde işlerine son verilen sağlık emekçileri görevlerine iade edilmeli, göreve atanmayı bekleyen sağlık çalışanları da göreve başlatılmalıdır.
* Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar yürüttüğü politikalardan vazgeçerek salgınla mücadelede başarılı olmanın ön koşulu olan şeffaflık, akıl ve bilimin kılavuzluğunda belirlenmiş politikaları toplum ve sağlık meslek örgütlerinin katılımı sağlanarak yaşama geçirmelidir.”