Systemair HSK fabrikasında 12 işçi sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkarıldı

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Systemair HSK fabrikasının patronu, Birleşik Metal-İş’e üye olan 12 işçiyi sendikadan istifa etmemeleri üzerine ücretsiz izne çıkardı
Systemair HSK patronu, Birleşik Metal-İş sendikasına üye olan 12 işçiye sendikadan istifa etmeleri veya tazminatlarını alarak işten çıkmaları yönünde baskı yaptı. İşçilerin bu dayatmayı kabul etmemesi üzerine patron 12 işçiyi birden ücretsiz izne çıkardı.
Kocaeli Dilovası’nda bulunan Systemair HSK fabrikasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasına üye 12 işçi, fabrika patronu tarafından tek tek görüşmeye çağırıldı. Patron, işçilere sendikadan istifa etmeleri ya da tazminatlarını alarak işten ayrılmaları yönünde baskı yaptı. İşçilerin bu dayatmayı kabul etmemeleri üzerine Systemair HSK patronu 12 işçiyi birden ücretsiz izne çıkardı.
Systemair HSK fabrikasında 1 ay önce de yine Birleşik Metal-İş üyesi işçiler ücretsiz izne çıkarılmıştı. Bugün ücretsiz izne çıkarılan 12 işçiden 5’i daha önce de aynı şekilde ücretsiz izin dayatmasına maruz kalmıştı.