Şişli Etfal Hastanesi'nde 7 taşeron işçi işten atıldı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 7 taşeron sağlık emekçisinin işten atılmasına tepki gösteren Dev Sağlık-İş, Sağlık Bakanlığı’na “Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve işten atılan sağlık çalışanları işlerine başlatılmalıdır” çağrısını yaptı.
DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) Yönetim Kurulu, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 7 taşeron sağlık emekçisinin işten atılmasına tepki gösterdi.
Yazılı açıklama yapan sendika, “Dünya Covid-19 salgını ile mücadele etmek için bütün sağlık çalışanlarını ve sağlık kuruluşlarını seferber etmek için harekete geçmişken ülkemizdeki yöneticiler ve özel hastane patronları bizi şaşırtmamaya devam ediyor. Özel hastaneler esnek çalışma adı altında çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmaya devam ediyor. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (ÖHSAD) Başkanı, Bahat Hastaneler Grubu Sahibi Reşat Bahat hasta gelirlerinde yüzde 80’lere varan düşüş olduğu gerekçesiyle pandemi sürecinde devletin özel hastanelere el koyması gerektiğini dile getiriyor” dedi.
Kamu hastanelerinde de durumun bundan pek farklı olmadığı kaydedilen açıklamada, “Sağlık Bakanı 32 bin sağlık çalışanı alacağını söylerken bir kamu hastanesi olan İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görüntüleme merkezinde çalışan çoğunluğu sendikamız üyesi 7 sağlık çalışanı ihale bittiği gerekçesiyle işten atıldı. Yine hastanenin MR, Tomografi birimlerinde çalışan yine sendikamızın üyelerinin de bulunduğu 40’a yakın taşeron işçi ise ücretsiz izne çıkarıldı” diye belirtti.
“Kamuda taşeronu bitirdik yalanını yüzleri kızarmadan söyleyenlerin bu durum karşısında ne diyeceklerini merak ediyoruz” diyen Dev Sağlık-İş, “Farklı taşeron şirketler aracılığıyla yıllardır Şişli Etfal Hastanesi’nde ultrason, MR, Tomografi gibi görüntüleme birimlerinde çalışan tıbbi sekreterler, hekimler ve görüntüleme teknikerlerinden oluşan sağlık çalışanları Haziran’da bitmesi gereken sözleşmenin dahi bitmesini beklemeden ‘günde birkaç çekim yapıyoruz sadece, işler düştü diyerek’ Mart ayı sonunda işten çıkarılmanın gerçekleşeceğini hem hastane yönetimi hem taşeron firma yetkilileri tarafından dile getirilmiştir. Yıllardır sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sağlık hizmetinin piyasalaştığını, hastaların müşteri olarak görüldüğünü söylüyoruz. Ama bu durum salgın döneminde bile hastanelerimizin bir ticarethane gibi işletildiğinin kanıtıdır. Pandemi döneminde bir kamu hastanesinde çalışanların işinden olması herhalde sadece ülkemizde görülebilecek bir durumdur. Hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerde ise şu anda yoğun olan birimlerde çalışmaya hazır olduklarını da açık bir şekilde ifade eden sağlık işçilerine verilen yanıt işten atmak oldu” dedi.
Bakanlığın bir yandan ’32 bin sağlık çalışanı alacağım’ demesi bir yandan yıllardır hastanede halkın sağlığı için emek veren sağlık çalışanlarının işten atılması sağlık sisteminin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini vurgulayan Dev Sağlık-İş, “Ülkemizde ilk Covid-19 tanısı konulduğu günden bu yana Sağlık Bakanına seslendik. Sağlık çalışanlarını koruyamazsanız bu virüsle baş edemezsiniz dedik. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve işten atılan sağlık çalışanları işlerine başlatılmalıdır” diye çağrı yaptı.