Sağlıkçılar N95 maskeye erişimde hala sorun yaşıyor

Koronavirüsü (covid-19) salgınına ilişkin sağlık çalışanlarıyla internet üzerinden yaptığı ikinci anketin sonucunu paylaşan TTB, malzeme eksikliklerinin giderilmesini talep etti. Anket sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yüzde 74’ü hâlâ N95 maskeye erişimde sorun yaşıyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 20 Mart’ta web tabanlı ve sağlık çalışanlarının bildirimine dayalı olarak başlattığı “Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi” anketinin ikinci hafta sonuçları açıklandı.
Bin 630 sağlık çalışanının yanıt verdiği anket, önceki haftaki sonuçların ortaya koyduğu gibi sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzlukların ve koruyucu ekipman eksikliklerindeki sorunların devam ettiğini gösterdi.

“Sağık çalışanlarının yüzde 74’ü maskeye erişimde sorun yaşıyor”

Ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 50’si çalıştığı kurumda covid-19 için ayrı bir triaj mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü covid-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 44’ü covid-19 salgınında iş organizasyonunda yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si birimine covid-19 ile ilgili özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini ifade etti.
TTB’nin yaptığı ankete göre kişisel koruyucu donanıma erişim sorunlarında geçen hafta yapılan ankete göre oranlarda düşüş yaşansa da malzeme eksikliğinin hala yaşandığı ortaya kondu. 21-22 Mart tarihinde eldivene ulaşamayanların sayısı yüzde 38’den yüzde 31’e, önlük formaya erişim sorunu yaşayanların oranı yüzde 52’den 41’e, tıbbi maske oranı yüzde 60’dan 51’e düştü. 23 Mart-29 Mart tarihinde ankete katılan hekimlerin yüzde 64’ü tek kullanımlık önlük, yüzde 61’i siperlik gözlük, yüzde 74’ü ise N95 maskeye erişimde sorun yaşandığını ifade etti.

“155 sağlık çalışanı işten çekilme talebinde bulundu”
“Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları covid-19 salgınına hazır hale getirildi mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 28’i bulundukları bölümde çalışan sayısının artırılmadığını, yüzde 30’u salgın sonrasında fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarını, yüzde 33’ü dönemsel de olsa hasta olduğu halde çalışmak zorunda olduğunu, yüzde 74’ü çalıştığı ortamda havalandırmayla ilgili bir sorun yaşadığını ifade etti.
Çalışanların yüzde 64’ü gebelik, kronik hastalık ya da yaş nedeniyle risk grubunda olduğu halde risksiz yerde çalışma hakkını kullanamadıklarını, yüzde 83’ü ise salgın nedeniyle kaygıya ve korkuya neden olan sorunlar yaşadığını ifade etti. Covid-19 salgını nedeniyle 155 sağlık çalışanı ise yönetime işten çekilme talebinde bulundu.

“Koşullar iyileştirilsin”

Risk değerlendirmesi çalışmasının ikinci hafta verilerinin Kişisel Koruyucu Donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işaret ettiğini belirten TTB, raporun sonuç bölümünde şu değerlendirmeye yer verdi: “Bu koşullar meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturmakta, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını vurguluyor, Sağlık Bakanlığı’na sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve Kişisel Koruyucu Donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha bildiriyoruz.”