Sağlık İşçilerinin Mücadele Adresi Bu Kez ABD

Kriz ve koronavirüs salgınıyla birlikte giderek kötüleşen çalışma koşullarının sebebi salgın değil bunu fırsata çeviren patronlar ve hükümetlerdir. Bunun bilincine varan sağlık işçileri dünyanın pek çok yerinde mücadeleye atılıyor

Kriz ve koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada işçi ve emekçilerin yaşam ve çalışma koşulları daha da zorlaştı. Bu süreçten en çok etkilenenler ise sağlık emekçileri oldu. Egemenler yeterli güvenlik önlemlerini almıyor, yeterli işçi çalıştırmıyor, yeni hastaneler açmıyor, göstermelik önlemlerle yetiniyorlar. Bu sürecin tüm yükünü sağlık emekçilerinin sırtına yıkıyorlar. Giderek kötüleşen çalışma koşullarının sebebi salgın değil bunu fırsata çeviren patronlar ve hükümetlerdir. Bunun bilincine varan sağlık işçileri dünyanın pek çok yerinde mücadeleye atılıyor.

Sağlık işçilerinin sesi bu defa ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yükseldi. St. Mary Tıp Merkezinde çalışan Pensilvanya Hemşire ve Sağlık Çalışanları Birliği PASNAP’a üye yaklaşık 800 hemşire, 17 ve 18 Kasımda bir grev gerçekleştirdi. Bölgenin en büyük ve en çok kâr getiren hastanesinde işçilerin hastaneye daha fazla sağlık çalışanı alınması talebi geri çevrildi. Yetersiz ekipman ve sağlık çalışanı sayısının hastaları riske attığını söyleyen işçiler de “toplum sağlığı için grevdeyiz” dediler. Sağlık işçileri ellerinde “Hastalara ve Hemşirelere Saygı”, “Hemşireler Dışardaysa, İçerde Bir Sorun Vardır” yazılı pankartlarla yürüdüler. Sözde insan sağlığı için hizmet veren, kâr amacı gütmediğini iddia eden hastane ise sağlık işçilerini suçlayıp tehdit etti. Ancak sağlık işçilerinin mücadelesi büyümeye devam ediyor. Bölgede birçok hastanede sağlık işçileri grev oylamaları yapıyor ve mücadeleye hazırlanıyor!