Sağlık Emekçileri “Artık Yeter” Demeye Devam Ediyor!

İstanbul/Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesinde çalışan sağlık emekçileri, hastane içinde alkışlı yürüyüş eylemi gerçekleştirdiler. Haziran ve Temmuz aylarında hiç verilmeyen, sonraki aylarda ise adaletsiz verilen ek ödeme haklarını talep eden işçiler, hakları verilinceye kadar alkışlı protesto eylemlerine devam edeceklerini bildirdiler. Salgının ilk gününden bugüne aktif olarak çalışan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan asistan hekim arkadaşlarımız ise, haklı taleplerini sosyal medyada duyurmak için kampanya başlattılar.

Covid-19 salgınıyla sağlık emekçileri üzerindeki yükün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arttığı şu günlerde, çeşitli hastanelerden sağlık emekçilerinden itiraz sesleri yükseliyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması, ek ödemelerdeki adaletsizlik, uzun ve yıpratıcı çalışma saatleri biz sağlık işçilerinin ağırlaşan sorunlarının ana çerçevesini oluşturuyor. Haklarımızı elde etmek ve iyice kötüleşen şartlara hayır demek için yan yana geliyor ve taleplerimizi yükseltiyoruz.

5 Ekim pazartesi günü, henüz yeni açılışı yapılan İstanbul/Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesinde çalışan sağlık emekçisi arkadaşlarımız, hastane içinde alkışlı yürüyüş eylemi gerçekleştirdiler. Haziran ve Temmuz aylarında hiç verilmeyen, sonraki aylarda ise adaletsiz verilen ek ödeme haklarını talep eden işçiler, hakları verilinceye kadar alkışlı protesto eylemlerine devam edeceklerini bildirdiler. Salgının ilk gününden bugüne aktif olarak çalışan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan asistan hekim arkadaşlarımız ise, haklı taleplerini sosyal medyada duyurmak için kampanya başlattılar.

Asistan hekimler, tüm evrak ve hasta tetkik ile kayıt işlemlerinin sekreter eksikliği yüzünden kendilerine yıkılmasına karşı çıkıyorlar. 12 saatlik Covid-19 poliklinik vardiyasında yemek için bile mola süresi bulamayan hekimler, yetmezmiş gibi hastane yönetimi tarafından güvenlik görevlileri aracılığıyla her saat yoklamaya alınıyorlar. Muayene olmak için bekleyen hasta sayısı arttığında güvenlik görevlileri tarafından hızlı olmaları için baskılandıklarını söylüyorlar. Serviste yatarak takip edilen hastaların tedavilerinde son anda değişen nöbet listeleri nedeniyle aksamalar yaşandığını söyleyen asistan hekimler, bunun vicdani yükü altında ruhsal sağlıklarını kaybetmekten korktuklarını belirtiyorlar.

Tüm bu yaşananlara karşı asistan hekimler; karar ve düzenleme konusunda muhatap alınmaları, yemek ve mola haklarının tanınması, ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesi talepleriyle yan yana geldiler. Çalışma şartlarında iyileştirme yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyorlar.