Sağlık çalışanlarına 3 ay istifa yasağı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kamu ve özel sektördeki bütün sağlık çalışanları için alınan karar duyuruldu. Buna göre önümüzdeki üç ay boyunca çalışanların işten ayrılmasına izin verilmeyecek
Yeni koronavirüs hastalığı pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında kamu ve özel sektördeki bütün sağlık çalışanlarının üç ay boyunca işten ayrılmasına izin verilmeyeceği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede “Ülkemizde koronavirüs hastalığı salgınıyla mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinin sürdürebilirliği açısından sağlık personelinin sağlık kuruluşlarında mevcur hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup, sağlık kuruluşlarında çalışan bu personelin kuruluşlarından ayrılışları ile ilgili düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur” denildi.
Söz konusu genelgede pandemi süreci kapsamında bu kararın duyurulmasını takiben 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar işlerinden ayrılmasına izin verilmemesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.
Önlemlere yönelik bilgi yok

Genelgede, işten çıkarma ya da ücretsiz izin gibi düzenlemelerle ilgili bir bilgi yer almazken, tehdit altındaki sağlık emekçilerinin korunmasına yönelik bir bilgi yer almıyor.