Meslek örgütleri ve sendikalar Dr. Gökalp’ın serbest bırakılmasını istedi

Sağlık emek ve meslek örgütleri, Diyarbakır’da geçen günlerde tutuklanan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın serbest bırakılmasını istedi. 

Sağlık emek ve meslek örgütleri, Diyarbakır’da geçen günlerde tutuklanan TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’ın serbest bırakılması için bulundukları illerden açıklama yaptı. Amed Emek Demokrasi Platformu, Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya, Platform bileşenleri ve Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Burada basın metnini platform adına okuyan DTO Genel Sekreteri Mustafa Mesut Kaya, Dr. Şeyhmus Gökalp’ın asılsız, hiçbir somut delile dayanmayan, yalan olduğu açıkça kanıtlanan beyanları esas alınarak tutuklandığını söyledi.
Kaya, ülkede hastalık ve ölüm risklerinin yıkıcı etkisi devam ederken, pandemi koşullarında ev ve işyeri adresi belli olan, savcılığa çağrılıp ifade verebilecek sağlık çalışanlarının, çok sayıda kolluk kuvveti ile evleri basılarak gözaltına alınmasının hukuksuz bir işlem olduğunu vurguladı.

‘İktidarın ‘arka bahçe’ olmayacağız’

Dr. Gökalp’ın, tüm mesleki yaşantısında mesleki etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kaldığını söyleyen Kaya, “Ülkemizde hüküm süren antidemokratik, haksız-hukuksuz uygulamaların bir örneği olarak TTB’nin en saygın kurullarından birinde görev alan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın tutuklanması, meslek örgütü özerkliğine müdahale ve COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan TTB’ye ve son dönemde tüm meslek örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların devamı niteliğindedir. Bu tür tutuklama, tehdit ve suçlamalar ile meslek örgütlerini iktidarlarının ‘arka bahçesi’ yapma çabalarına boyun eğmeyerek geçmişte olduğu gibi bugün de geri adım atmadan, halkın sağlık hakkını savunmaya ve gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz” diye belirtti.
Kaya, Gökalp’in tutukluluğuna bir an önce son verilmesini isteyerek, serbest bırakılmasını talep etti.

‘Esas olan tutuksuz yargılamadır’

Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Hasan Eroğlu ise esas olan tutuksuz yargılanma olduğunu belirterek, Gökalp’ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.
TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya da pandemiyi yönetememe biçiminin aynı zamanda OHAL rejiminin kalıcılaşmasıyla, ülkeyi yönetememe biçimine dönüştüğünü söyledi. Yerlikaya, tutuklama kararının TTB’ye yönelik yönelimlerin devamı olduğunu belirterek, baskılara karşı mücadele kararlılıklarını yineledi.

‘STÖ’lere savaş açıldı’

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun, TTB’nin hükümetin pandemiye ilişkin yalanlarını teşhir ettiği için hedefe konulduğunu söyledi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, hükümetin yalanlarını ortaya çıkaran tüm sivil toplum örgütlerine yönelik savaş açıldığını belirtti. Ülkede mahpus sayısının 300 bini aştığını belirten Orak, hükümetin son çırpınışlarını yaşadığına işaret etti.

Van 

Van-Hakkari Tabip Odası da Gökalp’ın serbest bırakılması için hizmet binalarında basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı yapan Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, meslektaşlarının tutuklanmasının hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.  Yaviç, “Sağlık çalışanlarının ve meslektaşımızın hukuka uygun olarak savcılığa çağrılıp ifadesi alınabilecekken; çok sayıda kolluk kuvveti ile evleri basılarak gözaltına alınmaları, bulaş riskinin olduğu koşullarda gözaltında tutulmaları ve tutuksuz yargılama esas olmasına rağmen ardından beşinin tutuklanması hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez” diye konuştu.

‘Boyun eğmeyeceğiz’

Meslektaşlarının gizli tanık beyanları ile tutuklandığını hatırlatan Yaviç, geçmişte olduğu gibi bu gün de boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Yaviç, şunları söyledi: “Toplumun sağlık hakkı, insan hakları, emek, barış, demokrasi mücadelesini birlikte verdiğimiz Dr. Şeyhmus Gökalp onurlu bir hekimlik geçmişine sahiptir. Bu tür tutuklama, tehdit ve suçlamalar ile meslek örgütlerini iktidarlarının ‘arka bahçesi’ yapma çabalarına boyun eğmeyerek geçmişte olduğu gibi bugün de geri adım atmadan, halkın sağlık hakkını savunmaya ve gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.”

Ankara 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği (TMMOB), TTB’nin Yüksek Onur Kurulu üyesi ve önceki dönem Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in tutuklanmasına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TTB II. Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. İbrahim Akkurt, Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ve Dr. Meltem Günbeği, TTB Yüksek Onur Kurulu ve Etik Kurulu üyeleri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

Kabul edilemez

Emek meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan Şebnem Korur Fincancı, Gökalp’in tutuklanmasının hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Gökalp’in tanımadığını beyan ettiği bir yalancı tanık ifadesi ile tutuklandığını söyleyen Fincancı, “Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak tutuklama kararı alınmıştır” diye belirtti.

Tahliye talebi

Fincancı, devamında şunları söyledi: “Emek-meslek örgütleri olarak meslek etik ilkelerini ve hekimlik değerlerini ödünsüz savunan mücadele arkadaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz bu tutukluluğuna bir an önce son verilerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”
Açıklamanın ardından KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik söz aldı. İktidar blokunun arka bahçesine çevirmeye çabaladığı meslek örgütlerinin dayanışma içinde mücadele ettiğini belirten Bozgeyik, TTB’nin pandemi başından bu yana gerek sürecin şeffaf ilerletilmesi gerekse sağlık çalışanlarının tükenmişliğinin önüne geçilmesine dönük çalışmalarını hatırlattı ve Dr. Şeyhmus Gökalp şahsında bu hukuksuz tutuklamanın TTB’ye dönük bir saldırı olduğunun altını çizdi.

‘Şeyhmus’u hücreden çıkaracağız’

Basın toplantısında son sözü alan TTB Merkezi Konseyi önceki dönem Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz ise “Bu sürecin peşini bırakmak demek; insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirememek demektir, hekimlik değerlerinden vazgeçiyoruz demektir. Hayır, bunların hiçbirisinden vazgeçmeyeceğiz. Şeyhmus’u en kısa sürede o hücreden çıkaracağız. Şeyhmus özelinde yaptığımız demokrasi mücadelesidir, barış mücadelesidir, hekimlik değerlerinin mücadelesidir” diye konuştu.