Koç Üniversiteliler Dayanışması diğer dayanışmalar ve öğrencilere açık çağrı yayınladı

Koç Üniversiteliler Dayanışması , Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasının ardından faal halde bulunmayan dayanışmalarını yeniden faal hale getirdiklerini açıklamışlardı. Koç Üniversiteliler Dayanışması, hazırladığı açık çağrı metniyle diğer üniversite dayanışmalarına ve öğrencilere seslendi, dayanışma sürecini örmeye çağrı yaptı.
Açık çağrı metni ;
KOÇ ÜNİVERSİTELİLER DAYANIŞMASI’NIN DİĞER DAYANIŞMALARA VE ÖĞRENCİLERE AÇIK ÇAĞRISIDIR:

Bilindiği üzere 4 Ocak 2021 Boğaziçi direnişinin gerçekleşmesi sonucu başlayan süreçle birlikte bütün şehirlerden ve bütün üniversitelerden öğrenciler bir araya gelmeye başlamış; dayanışmalar kurarak yahut hâlihazırda atıl durumda olan dayanışmaları aktifleştirerek ortak talepler etrafında mücadeleye girişmiştir. Biz de, Koç Üniversiteliler Dayanışması olarak uzun zamandır var olan fakat faal olmayan dayanışmamızı yeniden örmek, güçlendirmek adına tekrardan bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu süreç boyunca ise gerek okulun Facebook sayfası üzerinden gerekse de WhatsApp gibi çeşitli platformlar üzerinden iletişim kurarak düzenli toplantılar gerçekleştirmeye başladık. Bu noktada Boğaziçi’ndeki arkadaşlarımızın yayınladıkları ilkeleri ve oluşturdukları Bileşenler Meclisi’ni çok değerli ve ön açıcı buluyoruz. Bu doğrultuda diğer dayanışmalardaki arkadaşlarımızla, yaşadığımız süreçleri paylaşarak hem deneyimlerimizi anlatıp onlara önerilerde bulunma hem de bize olan önerilerini dinleme ihtiyacı hissettik. Koç Üniversiteliler Dayanışması’nın önerileri ve kararları şu şekildedir:

 1. Bu süreçte üniversitelerinde dayanışma ağları olmayan arkadaşlar bir araya gelerek dayanışmalar kurmalıdır.
 2. Okullarında birden fazla ve birbirinden kopuk dayanışma ekipleri olan arkadaşlar bir araya gelerek mücadeleyi ortaklaştırmanın ve birleştirmenin yollarını aramalıdır.
 3. Var olan dayanışmalar, okul içindeki temsiliyetlerini artırma ve daha fazla sayıda öğrenciyi kapsama adına adımlar atmalıdır. Koç Üniversiteliler Dayanışması’nın temsiliyeti artırmak adına attığı adımlar şu şekildedir:
 • Daha fazla öğrenciye ulaşmak adına Kulüp Temsilci Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyonda her kulüpten bir temsilci bulunmaktadır. Hem kulüplerdeki arkadaşlarımızın sorunları ve talepleri etrafında dayanışmamızda hareket planları çizebilmek hem de okulun tüm öğrencilerinin dayanışma içinde kendini ifade edebileceği kanallar açılmaya çalışılmaktadır. Kulüplerin içerdeki tartışmaları ve dayanışmanın kararları arasında sağlıklı bir iletişim kurulmaya, net aktarımlar yapılmaya çalışılmaktadır.
 • İşçilerin sorunlarını ve taleplerini iletmek, okulun bileşenleri olarak onların da söz, yetki ve karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak adına Taşeron İzleme Kurulu Komisyonu oluşturulmuştur. Halihazırda Koç Üniversitesi’nde örgütlü bir şekilde mücadele eden TİK’in içinde 2 öğrenci arkadaşımız temsilci olarak bulunmaktadır.
 • Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin ilk günden itibaren sergiledikleri kararlı ve onurlu duruşu desteklemekteyiz. Biz de Koç Üniversitesi akademisyenlerinin bu mücadelede bizimle hareket etmelerini ve örgütlenmelerini sağlamak, onlarla iletişim sağlamak adına Akademisyen Temsilci Komisyonu oluşturduk. Bu komisyon aracılığıyla akademisyenlerimizle iletişime geçerek ortak mücadele kanalları yaratmayı hedeflemekteyiz.
 • Eylemlerimizi ve fikirlerimizi sağlıklı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak adına Basın-İletişim Komisyonu oluşturduk.
 • Sosyal medyayı daha etkili bir şekilde kullanmak, mümkün olan en fazla sayıda insana ulaşmak adına Sosyal Medya Komisyonu oluşturduk.
 • Öğrenci her daim yaratıcıdır ve üretir fikrinden yola çıkarak bizlere sosyal medya içerikleri üretecek, tasarımlar yapacak arkadaşlarımızdan oluşan İçerik Geliştirme Komisyonu oluşturduk.
 • Bu beş komisyonun koordinasyonunu sağlamak adına ortak bir zemin oluşturmayı planladık.
 • Düzenli aralıklarla dayanışmamızın aldıkları kararları, dayanışmamızın işleyişini, planladıkları hareket yollarını şeffaf bir şekilde aktarmak adına bültenler ve videolar oluşturma kararı aldık.

4.Şu an var olan dayanışmalarla birlikte, üniversite gündemine dair odak oluşturabilecek, hareket zemini yaratabilecek ve mücadelenin sürekliliğini sağlamak adına ortak talepler etrafında birleşebilecek Üniversitelerarası Dayanışma Platformu oluşturulmalıdır. Bu platformun içinde bulunan okulların yaşadığı sorunlar, verdikleri mücadele ortaklaştırılarak topyekûn bir mücadele hattı çizilmelidir.

5.Bu Üniversitelerarası Dayanışma Platformu’nun içinde bulunan aynı ildeki dayanışmalar bir İller Platformu da kurmalıdır. Örneğin, İstanbul Dayanışma Platformu, İzmir Dayanışma Platformu vb. Böylece o illerde yaşayan fakat herhangi bir dayanışmanın içinde kendine yer edinemeyen arkadaşlarımızı da mücadeleye ve dayanışmaya katma fırsatı elde edilebilir.

6.Boğaziçi Dayanışmasının yazdığı ilkeler ön açıcı bir örnek temsil etmektedir. Her dayanışma kendi genel ilkelerini belirleme.   

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here