Kızılcaköy’deki JES projesinin bilirkişi raporu, zararları madde madde sıraladı

Aydın Kızılcaköy’deki JES projesi için hazırlanan bilirkişi raporunda ÇED raporundaki eksikliklere dikkat çekilirken, projenin çevre, tarım ve su kaynakları ile ilgili riskleri ifade edildi.

Aydın İncirliova ilçesi, Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerinde yapılmak istenen Sarı Zeybek JES projesi için 10.04.2020 tarihinde verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada hazırlanan bilirkişi raporu belli oldu. Kızılcaköy Çevre ve Dayanışma Derneği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davaya bakan Aydın 1. İdare Mahkemesi uyuşmazlığı çözümü için bilirkişi incelemesi yapmasına karar vermişti. Mahkemenin belirlediği uzmanlar tarafından yapılan bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan raporda ÇED raporundaki birçok bilgi belge eksikliğine dikkat çekilirken, projenin çevre, tarım ve su kaynakları ile ilgili risklerine de vurgu yapıldı.

REZERV BELİRSİZ, HESAPLAR KUŞKULU

Bilirkişi raporunun sonuç kısmında ÇED Raporu’nda belirlenen eksikler maddeler halinde sıralandı. ÇED raporunda hava kirliği değerlendirmeleri ile ilgili olarak, akışkan içerisindeki su buharı oranı verisini gösteren akredite laboratuar analizlerinin bulunmadığına dikkat çekilen bilirkişi raporunda, bu oranlara bağlı olarak hesaplanan kütlesel debi ile hava modelleme çalışmalarının güvenirliğinin de tartışmalı hale geldiği vurgulanıyor. İşletilmek istenen Jeotermal Kaynağın rezerv miktarının belirlenmediğine vurgu yapılan bilirkişi raporunda, jeotermal rezervuarı için hesaplanan yıllık beslenim miktarının kuşku içerdiği tespit edildi.

KUYU PATLARSA ACİL ÖNLEM PLANI YOK!

Projenin bölgenin soğuk su akiferleri ve akarsuları üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında yeterli çalışmanın yapılmadığı tespitine yer verilen raporda, meydana gelmesi muhtemel bir kuyu patlaması için firma tarafından oluşturulmuş acil eylem planının da olmadığına vurgu yapıldı. ÇED Raporunda sondaj sonucu ulaşılan sıcak akışkanın test edilmesi için sızdırmaz bir depoya aktarılacağına işaret eden bilirkişi raporunda, “…ancak söz konusu depolama alanının yeri, boyutları ve diğer özellikleri hakkında Nihai ÇED Raporu içinde ve eklerinde hiçbir bilgi verilmediği tespit edilmiştir” denildi. Bilirkişi raporunda bazı gözlem kuyu yerlerinin de yeraltı suyu akış yönü göz önünde bulundurulduğunda uygun olmadığı tespitine yer verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here