'Kapitalizm gereksiz olan her şeyi sağlarken, sosyalizm gerekli olanı sağlar'*

İtalyan Komünistleri, Raúl ve Díaz-Canel’e mesaj göndererek Küba’nın ülkelerinde COVID-19 ile mücadelede verdiği destek için teşekkürlerini dile getirdi.
Yeni SARS COV-2 virüsünden en çok etkilenen İtalyan bölgesi Lombardiya’daki Kübalı doktorlardan oluşan birlikler tarafından sağlanan yardımın minnettarlığını dile getiren ülkenin Komünist Partisi, Küba Merkez Komitesi, Ordu Genel Başkanı Raúl Castro Ruz ve Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez’e mesaj gönderdi.
Mektupta, ciddi bir ulusal acil durum anında İtalyan halk sağlığı sistemiyle birliğin işbirliğinin ne kadar değerli olduğu belirtiliyor.
 “Halk sağlığı tahsislerinde yıllarca süren kesintilerden sonra, günümüzde koronavirüsle siperlerde gibi savaşan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın özverilerine ve yoğun çalışmalarına rağmen sağlık sistemimiz bugün büyük bir güçlük çekiyor.”
“Merkez Komite ve tüm Parti adına” gönderilen mektupta, “dünyanın ‘en büyük’ gücü tarafından yıllardır ambargoya maruz kalan küçük bir ada” dayanışma ve insanlıkla dünyaya  büyük bir ders veriyor. Doktorlarınız dünyanın 64 ülkesindeki hastaları iyileştirdiler. Dünya, Comandante Fidel’in öğretileri sayesinde sosyalist toplumun değeri ve üstünlüğüne tanıklık ediyor. ”
Olağanüstü doktorlara, Komünist Parti’ye, Küba halkına, sosyalist toplumu ve ülkeyi tüm saldırılara karşı korumak için çalışanlara söyleyin: “60 yıldır dünyanın tüm halkları için örnek ve paha biçilmez bir kaynak oldunuz.”
Mesajın son satırlarında, İtalyan Komünistleri barış ve sosyal eşitlik dünyasının inşasında her zamankinden daha fazla birleştiklerini belirtirken, Küba sayesinde, İtalya’da anlamıştır ki kapitalizmin gereksiz olan her şeyi, sosyalizm ise gerekli olanı sağlar. ”
*http://en.granma.cu/ sitesinden çevrilmiştir.