Kaldıraç Üniversite'den #GeorgeFloydProtests'e dair açıklama ve dayanışma mesajı

ABD vatandaşı siyahi George Floyd’un gözaltına alındığı sırada bir polis memurunun dizini Floyd’un boğazına bastırarak öldürülmesi ardından bütün ülkeye yayılan eylemlere dair Kaldıraç Üniversite açıklama ve eylemcilerle dayanışma mesajı yayınladı.
Açıklamada ABD’de gelişen sınıf mücadelesi ve siyahi özgürlük mücadelesi tarihine dair hatırlatmalar yapan Kaldıraç Üniversite, bugün sokakta olan yüz binlerin bu tarihten güç aldığını belirterek, “Komünizm hayaleti Amerika’da dolaşıyor” dedi.
İngilizce ve Türkçe yayınlanan açıklamanın başlığı ise eylemler sırasında atılan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir slogana ait.


İlgili metin ise şöyle:

1-2-3-4… This Is F*cking Class War!
(1-2-3-4 Bu lanet olasıca bir sınıf savaşımı:)
ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un bir polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülmesi ardından yüz binlerce kişi 40tan fazla kentte sokağa döküldü.
ABD’de siyahilere yönelik ırkçılık yeni değil, kendini yerli halkların kanı ve siyahi köle sömürüsü üzerinde yükselten ABD, işçi sınıfının sırtından kırbacını hiçbir zaman eksik etmemiş, sınıfı kimliksizleştirmeye ve düzene yedeklemeye var gücüyle çabalamıştır. Tarih sınıf savaşımları tarihidir; tekelci polis devletinin saldırıları yeni değil, işçi sınıfının mücadelesi de. Bugün ABD’de onlarca kentte yankılanan onurlu seslerin derininde bir mücadele tarihi yatıyor, her sloganda kendine yeni bir nefes buluyor.
Chicago’da Haymarket Meydanı’na hakları ve mücadeleleri için akan on binlerce işçiyi hatırlayalım. Örgütlü güçleriyle, grev tehdidiyle patronların kabusu olmuş; devrimci saflarda yerlerini almışlardı. Polisin kitleye açtığı ateş sonucu belirsiz sayıda işçinin öldüğü yürüyüş, bugün bize 1 Mayıs’ı bırakmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun, 1 Mayıs meydanında yürüyen kortejlere Haymarket’te yürüyen işçilerin ayak sesleri eşlik eder.
Martin Luther King Jr. ile yükselen siyahi halk hareketi, çıkardığı isyanlarla 1964 Medeni Haklar Yasası’nda siyahilere birçok hakkın kazanmanın yolunu açmış, oy hakkı yürüyüşü, Vietnam Savaşı’na karşı yürüyüş gibi eylemlerle tarihin sayfasında adlarını kalın harflerle yazdırmıştı. King’in ünlü konuşmasındaki hayal için dizlerinin üzerinde doğruluyorlardı.
Bob Dylan’ın bir şarkısında geçer: “Rüzgarın ne yönde estiğini bilmeniz için meteoroloji uzmanına ihtiyacınız yok.” 68’de yükselen öğrenci hareketinin rüzgarı ABD’yi sarmıştı. Bu şarkı sözünden ilham alarak isimlerini koyan, çoğunlukla beyaz devrimci sosyalist öğrencilerin kurduğu Weather Underground, siyahi kurtuluş hareketiyle birlikte hareket ederek kapitalist emperyalist ABD’yi yıkmak; sınıfsız, komünist bir dünya kurmak için yola çıkmıştı. ABD’nin Vietnam’ı açtığı savaşa karşı onlarca eylem düzenleyen örgüt, Haymarket’i de unutmamış, ölümleri devrimcilerin üzerine yıkılan polisler için dikilen anıtı yıkmıştı; zira yelkenlerini dolduran rüzgarın yönünü biliyorlardı.
Aynı dönemde devrimci sosyalist siyahi öğrencilerin kurduğu Kara Panterler, siyahi halkın her alanda örgütlenmesine öncülük ederek yarattığı etkiyle Yeni Zelanda yerli halkı Maorilerden LGBTI+ hareketine kadar kapitalist düzen altında ezilen birçok kesimin örgütlenmesinin aracı oldu.
Bunlar yüzyıllardır süren sınıf mücadelesinin birkaç örneği yalnızca, bugünü anlamlandırırken gücümüzü alacağımız nirengi noktalarından yalnızca birkaçı. Bugün, ABD’nin tüm eyaletlerinde sokaklara dolan insanlar sıkılı yumrukları havada, omuz omuza bütün ezilmişliklere karşı öfkelerini kuşanıp direnişi büyütüyorlar. Onlarca halk, devletin halklar hapishanesine yapmaya çalıştığı toprakları halklar mozaiğine dönüştürüyor, sınıf kardeşiyle bir ağızdan şu sloganı atıyor: Bu bir sınıf savaşımı!
Rüzgarın ne yönde estiğini bilmemiz için meteoroloji uzmanına ihtiyacımız yok, gemimizin yelkenini dolduran rüzgarı iyi tanırız. Bugün o gemi, uğradığı kıyılara umut ve direnişi götürüyor: Komünizm hayaleti Amerika’da dolaşıyor!

İngilizce metin:

1-2-3-4… This Is F*cking Class War!
After George Floyd, an African American man was killed by police kneeling down on his neck in Minneapolis, hundreds of thousands of people flooded the streets in over 40 different cities.
Racism against black people in America is nothing new. The United States, a country that essentially built itself upon the blood of the natives and slavery of black people, is never lacking in the whip it holds against the backs of the working class. America has exhausted its power to force the working class to deidentify and to be content with the status quo. History of societies is the history of class struggles. Just as the attacks of the monopolistic police government are nothing new, the struggles of the working class have by far always existed. Honorable voices echoed today in dozens of cities in the United States embodies deep within itself a historical struggle, and vitalizes with each new slogan.
Let us remember the thousands of workers who poured on the Haymarket Square in Chicago to fight for their rights. Almost immediately they turned into their employers' worst nightmare with their organized power and strike threats, and their fight fell within the revolutionary ranks. The march, where an uncertain amount of workers died as a result of the fires opened at the protesters by the police, left us behind the 1st of May. Everywhere in the world, marches of May 1st are accompanied by the footstep sounds of the workers in Haymarket.
The nation-wide black movement arisen with Martin Luther King paved the way for new constitutional rights of people of color in the 1964 Civil Rights Act and played a historical role with the march for voting rights and movements against the Vietnam War. They were fighting for the dream Dr. King famously stated in his ‘I have a dream’ speech.
As it goes in one of Bob Dylan’s songs: “You don’t need a weatherman to know which way the wind blows”. In 1968, the ‘wind’ of the rising student movement took the United States by storm. Inspired by the lyrics of this song, revolutionary students with a white majority established “Weather Underground”, an organization that set its mission to march on together with the Civil Rights Movement to destroy the capitalist and imperialist USA and to establish a classless communist society. Having organized dozens of movements against the war declared on Vietnam by the US, Weather Underground, never forgot about the Haymarket Affair, and even destroyed the memorial for police, whose death was blamed on the revolutionaries, for they knew the direction of the wind that pushed their sail forward.
In the same period, Black Panthers, founded by a group of African American revolutionary students, led the black population to group in all disciplines and acted as a means for the organization of those repressed under capitalism, ranging from New Zealand’s natives to the LGBTI+ movement.
These are only a few examples of the class struggles that is persisting for hundreds of years, but these are vital for us to make sense of what is happening today throughout the world and provide us with reference points for us to draw power. Today, in all states of America, those marching on the streets, equipped with their rage against their suppression, are working shoulder-to-shoulder with tightly clenched fists in the air to expand the resistance. Dozens of nations are turning the lands trying to be shaped by the government as a prison of nations into a mosaic of nations, and shouting in unison the slogan “This is a class war”.
We don’t need a weatherman to know which way the wind blows; we know the wind that is filling our sails very well. Today, that sail brings hope and resistance with each shore it visits: The ghost of communism is roaming America!