İzmir Barosu: İşçiler ‘ölüm ya da açlık’ ikileminden kurtarılmalı

İzmir Barosu koronavirüs salgını karşısında hâlâ çalışmak zorunda olan işçiler için yazılı açıklama yaparak, “Yaşam, kârdan değerlidir ve işçiler ‘ölüm ya da açlık’ ikileminden kurtarılmalıdır” dedi.
Koronavirüs salgının etkileri gittikçe artarken İzmir Barosu da hala birçok işyerinin çalışmaya devam ettiğini ve çalışanların işe gelmeye zorlandığını ifade ederek, iş sağlığı ve güvenliği gereği yapılması gerekenlerin altını çizdi.
İzmir Barosu yaptığı açıklamada, daha fazla kâr hırsıyla çalışmaya mecbur bırakılan işçilerin çok büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, “Kaldı ki, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde ifade edilen “Ciddi ve yakın tehlike”  kapsamındaki korona Virüs salgını nedeniyle, ülke genelindeki tüm işyerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması da yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle korona virüsle mücadele sürecinde ciddi bir toplumsal tahribatı önlemek açısından, toplu ve bireysel işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Tam bir sosyal izolasyonun sağlanması bakımından, zorunlu işler hariç, tüm işçilerin iş güvenlikleri sağlanmak koşuluyla, en azından 30.04.2020 tarihine kadar ücretli izin uygulanmalıdır” dedi.

“İşçilerin hem sosyal hakları hem de sağlıklı yaşam hakları korunmalıdır”

Daha önce işsiz kalan ve gelir kaybına uğrayan işçiler için, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden İzmir Barosu, “tüm işçilerin fatura ve kredi borçları ertelenmeli, koruyucu ekipmana erişim gibi talepleri karşılanmalı, hem sosyal hakları hem de sağlıklı yaşam hakları korunmalıdır” diye belirtti.
Daha fazla kar elde etme hırsı ile gerekli tedbirleri almayan ve işçilerinin yaşamını hiçe sayanlar için de, Türk Ceza Kanunu’na göre olası kastla öldürme ve diğer suçların gündeme geleceği hatırlatılan açıklamada son olarak, “Unutmayın; yaşam, kardan değerlidir ve işçiler ‘Ölüm ya da açlık’ ikileminden kurtarılmalıdır” denildi