İTÜ’lü akademisyenlerden Boğaziçi direnişine destek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri, Boğaziçi direnişine destek için basın açıklaması düzenledi. Maslak Merkez Kampüs’te bulunan Mustafa İnan Kütüphanesi önünde yapılan açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin haklı taleplerini destekliyoruz” denildi.

Akademisyenlerin yaptığı açıklamanın tam hali ise şöyle:

Üniversitelerin bilim üretebilmesinin temeli olan akademik özerklik ancak üniversitelerin tüm bileşenlerin etkin katıldığı şeffaf yönetim biçimleriyle gerçekleşebilir. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksek okul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil liyakate dayalı olarak ve seçimle görev almalıdırlar. Üniversitelerde yeni açılacak fakülte, bölüm ve programlara ve kadro ilanlarına ilişkin kararlar, ilgili üniversite kurullarının, Bölüm Kurulları’ndan başlayarak Fakülte Kurulları, Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulları ve Senato’nun, istişare ve onaylarına dayalı olarak, üniversite stratejik planları ve gereksinimleri doğrultusunda alınmalıdır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri olarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin haklı tepkilerini destekliyoruz. Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve ülkemizdeki diğer bileşenlerin, demokratik bir üniversite arayışına yönelik barışçıl çabalarının çarpıtılarak terörle bağdaştırılmasını, LGBTİ+ bireyler başta olmak üzere ötekileştiren nefret dilini, haksız gözaltı ve tutuklamaları şiddetle kınıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki son rektör atamasının geri çekilmesini, üniversite bileşenlerinin hiçbir görüşü ve onayı alınmadan alınan iki yeni fakülte açılması kararının iptal edilmesini, üniversitelerine ilişkin görüşlerini ve taleplerini barışçıl yollarla ifade ettikleri için haksız olarak gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını, sosyal medya ve diğer mecralar üzerinden nefret dili kullanan ve şiddete teşvik edenlerin cezalandırılmasını, ve Türkiye’deki akademik sistemin tüm paydaşlarla beraber evrensel ölçütler çerçevesinde, demokratik, şeffaf ve etkin yönetim ilkelerine dayalı olarak yeniden tasarlanmasını talep ediyoruz.

Akademisyenler açıklamalarını alkışlarla sonlandırdı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here