İstanbul Kent Savunması: Koronavirüs süresince kira ve faturalar askıya alınsın

İstanbul Kent Savunması, koronavirüs salgın süresince kiralar ve faturaların askıya alınmasına yönelik kampanya başlattı
İstanbul Kent Savunması (İKS), salgın sürecinde eve kapanma imkanı olan ve olmayan bütün yurttaşlar için hayati önemde olan konut kiraları ve elektrik, doğalgaz, su faturalarının ödenmemesi talebiyle “Küresel Salgın ile Mücadelede Kiracı Hakları İçin Ekonomik Adalet Çağrısı” adlı bir çalışma yayınladı. Yargıtay’ın “Deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır” kararı hatılan çalışmada hem hükümete yönelik öneriler hem de yurttaşların sahip olduğu haklar yer alıyor.

Salgın mücbir sebep sayılmalı

Çalışmada COVID-19 pandemisinin mücbir sebep sayılması gerektiğinin altını çizen İKS, bununla ilgili Yargıtay’ın 2017/1190 E. ve 2018/1259 K numaralı kararına referans veriyor. Bu karara göre, “Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen genel bir davranış normunun veya borcun ihlaline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır.”
Ayrıca çalışmada, Türk Borçlar Kanunu’nun 136. ve 138. maddelerine de değiniliyor ve ödeme imkansızlığı yaratan durumlarda kiracı lehine uygulanabilecek hükümlere atıf yapılıyor.

Faturaları devlet karşılamalı

Çalışmada, hukuki tespitlerin yanı sıra ekonomik adalet için talepler de sıralanıyor. Bu çerçeve içinde abonmanlık faturalarının devlet tarafından karşılanması, ekonomik desteğin sağlanması, barınma ve konut hakkına sahip çıkılması, devletin kiracı ve mülk sahibi arasında uzlaştırıcı ve sorumluluk alan taraf olması, tahliye davalarının yürütmesinin belli bir süreyle durdurulması talep ediliyor.

“Koronada ne olacak kira?”

İKS’nin çağrısına ayrıca change.org üzerinden açılan “Salgın Sürecinde Kiralar ve Faturalar Askıya Alınsın” imza kampanyası ve sosyal medya üzerinden başlatılan #KoronadaNeOlacakKira hashtag çalışması eşlik ediyor. Hashtag çalışmasıyla kiracıların salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları paylaşmaları istenirken aynı zamanda  kiracıların sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.