İnfaz tasarısı meclise sunuldu

AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla Meclis’e sunulan İnfaz Kanunu başta olmak üzere 11 kanunda değişiklik öngören 70 maddelik teklif Meclis Başkanlığına sunuldu. Gelecek hafta Meclis’te görüşülmesi beklenen teklifte ifade özgürlüğü ve siyasi suçlar kapsam dışında.
Yeni düzenlemeden detaylar şöyle:
*Covid-19 salgının hapishane boyutlarıyla ele alınacak. Ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürelerin yeniden belirlenecek. Bu süreler belirlenirken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu 1 yıl uygulama yerine hükmolunan cezayla orantılı  bir uygulamanın öngörülmektedir.
*Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili cezanın taban ve tavan oranı 2’şer yıl arttırılacak.
*Belirli bir süre kapalı cezaevinde kalanlar açık cezaevine oradan da denetimli serbestlikle şartlı salıverilme hükümleri uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile iyi hal otomatik sistemden çıkarılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonuna bırakılmıştır. Sadece cezaevinin içinde yapılan hatalar ve yanlışlarla ilgili değil, hastane ve adliyedeki durumları da dikkate alınacaktır.
*Kadınlar, çocuklar ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliğini getiriyoruz. Denetimli serbestlik, iyi hal infaz hakimliğine bırakılıyor.
*Pandemiyle ilgili, açık cezaevine gelmiş, cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. İki aylık süreyi öngörüyoruz. Bunun adalet bakanı kararıyla iki kez uzatılmasını öngörüyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesiyle iki kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz. Bu süreçte bir hükümlü herhangi bir hukuka aykırı suç teşkil eden eylemi olursa tekrar cezaevine geri dönecekler.

İnfaz paketi kadınlara karşı işlenen suçları kapsıyor mu?

AKP’nin Meclis’e sunduğu ve ‘cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten öldürme, terör, kadına şiddet hariç olacak’ diyerek duyurduğu infaz düzenlemesinin, kadına karşı işlenen suçları kapsam dışı bırakacağına dair yorumlara hukukçu Prof. Dr. Kadriye Bakırcı itiraz etti.
“Türk Ceza Kanununda ‘kadına şiddet suçu’ diye bir suç tarifi veya kategori yok” diyen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bakırcı, kasten yaralama suçu işleyenlerin de düzenlemeden yararlanacağını hatırlatarak şu uyarıda bulundu:
TCK 86/3’ün a bendi ile TCK 87/1’in e bendinde, kasten yaralama suçu eğer üst soya, alt soya eşe, kardeşe ve gebe kadına karşı işlenmişse verilecek ceza yarı oranında artırılır diyor. Yani bunlar infaz paketinden yararlanamayacak ama bunun dışındaki kasten yaralama suçu kadına ve çocuğa karşı işlenmiş olsa dahi bu suçu işleyenler infaz paketinden yararlanabilecek.

İnfazda Eşitlik Yaşatır

Topluma karşı işlenen suçların failleri hakkında infaz indirimini düzenleyen ancak “düşünce suçları” kapsamında siyasi saiklerle hapishanelerde bulunan yüzlerce avukat, milletvekili, öğrenci, gazeteci, yazar ve aydını kapsam dışı bırakan infaz yasa tasarısına karşı tepkiler büyüyor. #İnfazdaEşitlikYaşatır diyen pek çok sanatçı, milletvekili, avukat örgütü yasa tasarısına karşı sosyal medyada kampanya başlattı.