Hindistan’da hükümetin işçi karşıtı çalışma yasalarına karşı 24 saatlik genel grev yapıldı

Hindistan’da 26 Kasımda yaklaşık 250 milyon işçi ve çiftçinin katılımıyla 24 saatlik genel grev gerçekleştirildi. Grev, merkezi sendikaların ve çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla, kamu ve özel sektör işçilerinin, tarım emekçilerinin, öğrencilerin, emekçi kadınların katıldığı grevde ve düzenlenen gösterilerde hükümetin işçi karşıtı çalışma yasalarının kaldırılması talebi yükseldi

Hindistan’da 26 Kasımda yaklaşık 250 milyon işçi ve çiftçinin katılımıyla 24 saatlik genel grev gerçekleştirildi. Grev, merkezi sendikaların ve çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla gerçekleşti. Ülkenin dört bir yanında kamu ve özel sektör işçilerinin, giderek yoksullaşan tarım emekçilerinin, öğrencilerin, emekçi kadınların coşkuyla katıldıkları grevde ve düzenlenen gösterilerde hükümetin işçi karşıtı çalışma yasalarının kaldırılması talebi yükseldi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP hükümetinin emek karşıtı yıkıcı politikalarına karşı öfke dile getirildi.

Sendikalar, hükümetin Covid-19 bahanesiyle geniş çaplı saldırılarına hız verdiğini dile getiriyorlar. Salgının esas olarak işçi ve emekçileri etkilediğini ifade ediyorlar. İşçi ve emekçilerin sadece hastalıktan değil, salgının baskıyı, hak gasplarını arttırmanın bir aracı haline dönüştürülmesi yüzünden ekonomik olarak da kırıldığına dikkat çekiyorlar. Bu süreçte sefalete sürüklenen milyonların sayısının giderek arttığına vurgu yapan sendikalar, iş kanununda sosyal güvenceyi ortadan kaldıran, ücretleri düşüren işçi düşmanı değişikliklerin ve çiftçi düşmanı yasaların geri çekilmesini talep ediyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler salgını fırsata çevirerek işçi haklarına yönelik saldırıları yasallaştırıp kalıcılaştırmak istiyor. Hindistan’da da çalışma yasasındaki 27 madde “iş kolaylığı” adıyla kaldırılarak yerine sadece patronların çıkarına olan 3 yeni yasa getirildi. Böylece işçilerin %75’i yeni yasa uyarınca hiçbir yasal korumaya sahip olamayacak. Yıllardır işçilerin daha fazla sömürülmesine olanak sağlayan, patronlara kolaylıklar getiren Modi hükümetine karşı Hindistanlı emekçiler sendikalarında, işçi örgütlerinde bir araya geliyor, mücadeleyle bu saldırıları püskürtmeye çalışıyorlar. Emekçiler, 26 Kasımda gerçekleşen grevi bu mücadelenin bir parçası olarak görüyorlar. Kamu ve özel sektör işçileri, tarım emekçileri ve öğrenci örgütleri bir araya gelerek ortak eylemler planlıyor. Milyonlarca tarım emekçisinin katıldığı “Chalo Delhi” yani Delhi’ye yürüyüş de bu tarihe denk getirildi. Dayanışma çağrılarını yükselten işçiler, emekçiler ve öğrenciler; limanlarda, okullarda, demiryollarında, bankalarda, üniversitelerde yani hayatın her alanında mücadeleye devam edeceklerini haykırıyorlar.

Sendikaların hazırladığı ortak talepler şu şekilde:

  • Finans sektörü dâhil kamu şirketlerinin özelleştirilmesi durdurulsun
  • Devlet tarafından işletilen demiryolları, limanlar ve benzeri alanlar gibi imalat ve hizmet kuruluşlarının özelleştirilmesi durdurulsun
  • Devlet ve kamu sektörü çalışanlarının zorla erken emekliliğine ilişkin genelge geri çekilsin
  • “Herkese emeklilik” yalanıyla emeklilik hakkını tırpanlayan Ulusal Emeklilik Sistemi NPS iptal edilsin, eski emeklilik planı olan EPS-95 iyileştirilerek yeniden yürürlüğe konulsun
  • Gelir vergisi ödeyemeyen tüm ailelere ayda yaklaşık 100 dolar nakit para desteği sağlansın
  • Yoksul ailelere her ay kişi başına 10 kg ücretsiz yiyecek yardımı yapılsın
  • Mahatma Gandhi Ulusal Kırsal İstihdam Garantisi Yasasının sağladığı istihdam zorunluluğu ücretler arttırılarak yılda 100 işgününden 200 işgününe yükseltilsin. Yasa kentsel bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilsin
  • Çiftçi ve işçi karşıtı tüm çalışma yasaları geri çekilsin