HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eşsözcüsü Dr. Samet Mengüç: Vahim tablonun sorumlusu AKP’dir

HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eşsözcüsü Dr. Samet Mengüç, “Salgındaki vahim tablonun ana sorumlusu sermaye grubunun çıkarlarını gözeten AKP’dir” dedi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yetersiz önlemler birçok sorunu da beraberinde getirdi. İktidar, işin başından beri bir “başarı hikayesi” yaratmaya çalışırken, hastanelerdeki doluluk oranı, yaşamını yitirenlerin sayısı bunun aksini gösteriyor. Kısıtlamalar nedeniyle küçük esnaf kepenk kapatırken, sermaye grupları bundan etkilenmedi.

İktidarın pandemi ile mücadele adı altında izlediği yolun neo-liberal politikalar olduğunu söyleyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eşsözcüsü Dr. Samet Mengüç, vahim tablodan AKP’yi sorumlu tuttu.

Veriler saklanıyor

Sağlık verilerinin kamuoyundan saklandığını hatırlatan Mengüç, tek bir elde toplanan verilerin yanlış ve eksik olduğunu söyledi. Mengüç, iktidarın ”başarı hikayesi” stratejisi üzerinden ekonomik ve politik fırsatçılığını devam ettirmeyi planladığını ve bu nedenle toplumun sağlığını değil sermayeyi düşündüğünü belirterek, “Şu anda yaşadığımız bu vahim tablonun ana sorumlusu; bu acımasız neoliberal ekonomik politikalar ve sermaye grubunun çıkarlarını gözeten AKP ve Sağlık Bakanlığı’nın verileri halktan ve bilim dünyasından saklamalarıdır” dedi.

İktidarın pandemi tavrı

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin yeterli olmadığını ifade eden Mengüç, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda artan hasta ve ölüm sayılarının sürpriz olmayacağını söyledi. İktidarın pandemi ile mücadele kapsamındaki tavrını ciddiyetten, sorumluluktan, sosyal ve ekonomik düzenlemelerden uzak bir anlayış olarak tanımlayan Mengüç, “Bu anlayışla salgın mücadelesi mümkün değildir. Pandemi ile mücadele topyekûn bir mücadele stratejisi ile yürütülmelidir. Bu mücadelenin bir ulusal boyutu bir de uluslararası boyutu vardır. Her iki alanda da mücadele ortaklaşması sağlanmalıdır” diye ifade etti.

Gerekli önlemler

Mengüç, pandemi ile mücadele kapsamında yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:

“* Yeni bütçe düzenlenmesi yapılmalıdır.

* Kamusal sağlık politikalarına geçilmeli, koruyucu ve önleyici hizmete dayalı sağlık hizmetleri öncelenmelidir.

* Kamu özel ortaklığına dayalı başta şehir hastaneleri olmak üzere tüm projelerin antlaşmaları iptal edilmeli ve kamulaştırılmalıdır.

* İnsan hareketleri ve yer değiştirmeler en aza indirilmeli, yoğun nüfus hareketleri olan alışveriş ve iş mekanları minimum kapasitede çalışmalı hatta zorunlu üretim dışındaki tüm çalışma ortamları pandemi kontrol altına alınıncaya kadar kapatılmalıdır.

* Sağlık alt yapısı güçlendirilerek, ihtiyaç duyulan oranda sağlık çalışanı istihdamı hızla sağlanmalıdır.

* Sağlık çalışanlarının kişisel korunmaları eksiksiz sağlanmalı, çalışma koşulları ve çalışma süreleri yeniden düzenlenmelidir.

* PCR testleri yaygınlaştırılmalı, karantina ve izolasyon eksiksiz uygulanmalıdır.

* Yoksul ve kalabalık ortamlarda yaşayan temaslı veya şüpheliler kamu kuruluşlarında izolasyon mekanizmaları ile istihdam edilmeli ve her türlü ihtiyaçları kamu tarafından karşılanmalıdır.

* Zorunlu ihtiyaçlar olan gıda, beslenme, barınma, su ve elektrik gibi ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmalıdır.”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here