Doğa ve canlı yaşamı Altıntepe Maden Şirketi’ne feda ediliyor

HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, sermaye odaklı politikalar nedeniyle doğa ve canlı yaşamını yok edecek olan Altıntepe Maden Şirketi için Fatsa ilçesindeki ağaç kıyımını Meclis gündemine taşıdı. 

Ordu’nun Fatsa ilçesinde siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan Altıntepe Maden Şirketinin faaliyet süresi 27 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı. Maden şirketi iki kez süresi, bir kez de tanınan ek sürenin dolmasına rağmen sahasını genişletmek ve kapasitesini artırmak istiyor. Nitekim maden alanının genişletilmesi için başlatılan ancak geçen ay bölge halkı ve ekoloji savunucularının mücadelesiyle engellenen ağaç kesimi yeniden başladı.

Ünye Orman İşletme Müdürlüğü çalışma izni bulunmayan maden şirketi lehine usulsüz ihale ve ağaç kesimi yaptı. Maden şirketinin ikinci ÇED süreci tamamlanmadan, gerekli izin ve belgeler olmadan ağaçların işaretlenmesi, kesimi için ihale edilmesi yasalara ve yönetmeliklere göre suç. Müdürlüğün ihale ve ağaç kesimini Altıntepe Maden Şirketi’nin 11 Şubat 2013 tarih ve 2872 karar nolu “ÇED olumlu” kararına dayandırmış olması ise bu suçun itirafı niteliğinde.

Söz konusu “ÇED olumlu” karanını süresi bitti, şu andaki ihale alanında herhangi bir geçerli ÇED raporu da bulunmuyor. Öte yandan Fatsa’daki altın maden şirketlerinin tüm canlı yaşamına geri dönülmez zararlar verdiği bağımsız demokratik kitle örgütlerinin raporlarıyla sabitti. Söz konusu ağaç kıyımı ile ekolojik sistemdeki tahribatların ve sağlık tehdidinin büyüyeceği, iklim değişikliğinin tetikleneceği, bölge halkının su kaynaklarından, yeşil alanlardan, ekonomik gelir elde ettikleri bal ve kestane üretiminden mahrum kalacak.

Bölge halkının, demokratik kile örgütlerinin doğayı ve yaşamı yok oluşa sürükleyen sermaye odaklı projelerden vazgeçilmesi, altın madeni şirketlerinin çıkarları için değil doğanın ve halkın yararının gözetilmesi için mücadelesi devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Züleyha Gülüm de Fatsa’daki ağaç kıyımına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un yanıtlaması üzerine Meclis’e verdiği soru önergesiyle konuyu gündemleştirdi. HDP Milletvekili Züleyha Gülüm’ün yönelttiği sorular şöyle:

▪ “Fatsa’daki ağaç kesimi ihalesi için Orman İşletme Müdürlüğüne yazılı veya sözlü talimatınız olmuş mudur?
▪ İzinsiz, belgesiz ve yasaya aykırı ağaç kesimi ihalesini yapan Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne açılan bir soruşturma var mıdır? Akıbeti nedir?
▪ Görevi ormanları korumak olan Orman İşletme Müdürlüğü altın maden şirketinin taşeronluğuna mı başlamıştır?
▪ Fatsa’daki siyanürlü altın madenciliğin yarattığı ekolojik tahribat araştırılmış mıdır? Maden ve çevresinde var olan ağır metal kirliliği ve toksik değerleri nedir? İçme, sulama sularına ve insan sağlığına vereceği olası zararlarla ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Kestane ormanları, fındık ve bal üretiminin nasıl etkileneceği hesaplanmış mıdır?
▪ Fatsa’da tüm canlı yaşamına geri dönülmez zararlar veren maden işletmeciliğinin yasaklanması planlanmakta mıdır?”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here