DİSK: Sağlık emekçilerinin koşulları düzeltilmeli

Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,  “Alkış yetmez” diyerek, hükümetin bu sorunları çözmekten uzak olduğunu söyledi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından dünya genelinde sağlık ve bakım emekçilerinin sorunlarına ve taleplerine dikkat çekmek için ilan ettikleri “Küresel Eylem Haftası” dolayısıyla Beyoğlu’nda bulunan Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi emekçilerinin de katıldığı açıklamada ”Alkış yetmez sağlık emekçilerinin sağlığı için mücadeleye” dövizleri taşındı. Açıklamada sık sık “Köle değil isçiyiz birleşince güçlüyüz “ ve “Herkese sağlık güvenli gelecek ” sloganları atıldı.
‘SAĞLIKÇILARIN GELECEK KORKUSU VAR’
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dünyanın dört bir yanında pandemi döneminde mücadele veren sağlık emekçilerini selamlayarak konuşmasına başladı. Sağlık emekçilerinin bu dönemde çok zor şartlar altında çalıştığını belirten Çerkezoğlu “Kovid-19 döneminde bütün bu koşullara rağmen ve haksız ve hukuksuzluklara rağmen sağlık emekçilerinin göğüs gererek en ön saflarda hizmet verdi ve vermeye devam ediyor. Sağlık çalışanları kimi zaman sağlık işçisi bile sayılmadan, uzun çalışma saatleri ve haksız yere mobbingler uygulanarak çalıştırılıyor” dedi.
Sağlık emekçilerinin, her an hastalığa yakalandığı ve hayatını kaybedenlerin arttığı bu dönemde büyük fedakarlıklarla mücadele verdiğinin altını çizen Çerkezoğlu, “Sağlık emekçilerinin yakın geleceklerine dair korkuları var ve bu korkuların sebebi hükümetin çözüm üretmekten uzak davranışları” şeklinde konuştu.
ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ 
Pencerelerde, sokaklarda sağlık çalışanlarını alkışlayıp ekranlarda birtakım kahramanlıklar yapmanın yeterli olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu, “Yasaklamalar ve sınırlamalar getirmek yerine sağlık emekçilerinin sorunlarını çözecek adımlar atın. Öncelikle güven veren ve geleceğe dair kaygıları azaltan bir sağlık politikası yönetimi oluşturun. Hekiminden hemşiresine kadar her sağlık emekçisinin, değer gördüğünü bilmeye, çalışma koşullarının iyileştirilmesinin sağlanmasına, maddi ve manevi destek verilmesine ihtiyacı var.  Hükümet bunu sözlerle değil, fiillerle ve sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirmeli” ifadelerini kullandı.
TALEPLERİ SIRALADI
Çerkezoğlu konuşmasının devamında, sağlık emekçileri için oluşturdukları talepleri şu şekilde sıraladı:
“* Bütün sağlık çalışanlarına düzenli test yapılsın.
* Bütün sağlık çalışanlarına düzenli olarak aşı yapılmalı.
* Kovid-19’un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılsın.
* Sağlık emekçilerinin çalışma saatleri kısaltılmalı.
* Yıllardır atama bekleyen sağlık emekçileri için gerekli atamalar yapılması ve kadro düzenlenmesi gerekir.
* Bütün sağlık çalışanlarına ayrım gözetmeksizin maddi ve manevi bütün hakları verilmeli.”
“Bizler yan yana gelmedikçe, omuz omuza vermedikçe kimse bu talepleri bizlere altın tepsilerde sunmadı, sunmayacak” diyen Çerkezoğlu, bütün sağlık çalışanlarına DİSK altında sendikalı olma ve mücadele etme çağrısında bulundu.
‘HASTALAR VE ÇALIŞANLAR MAĞDUR’
Daha sonra Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Günerha Polatoğulları söz alarak, zor koşullarda, uzun saatler çalıştıklarını ve henüz bayram ücretlerini dahi alamadıklarını söyledi. “Bu hastanede insanlara, yardımcı personellere nöbet ücreti ödememek için zorunlu izinler kullandırıldı” diyen Polatoğlulları, “Bundan Sağlık Bakanlığı sorumlu. Bütün kamuya çıkıp vaatler vermek yalandan başka bir şey değil. Çok ciddi hukuksal süreçlere yol açabilecek haksızlıklar yaşanıyor. Pandemi hastanelerinin açılması çok sarkıtıldı. İkinci dalga bekleniyor, yine hastaneler açılmıyor. İşsiz olan bir sürü sağlık çalışanı var ve istihdam edilmiyor. Hem pandemi hastaları iyi hizmet alamıyor hem de pandemi hastası olmayan hastalar iyi hizmet alamıyor. Mağduriyet hem hastalar hem de çalışanlar için maddi manevi olarak çok büyük durumda” dedi.