Dernek ve vakıflara kayyum atama düzenlemesi Meclis’te kabul edildi

Dernek ile vakıflara kayyım atanmasını kolaylaştıran ve avukatlara ‘muhbirlik’ dayattığı gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Muhalefetin “derneklere kayyım atamanın önünü açtığı” ve “avukatlara muhbirlik” dayattığı yönüyle eleştirdiği 43 maddelik kanun teklifine dair muhalefetin sunduğu değişiklik önergelerinin hiçbiri kabul edilmezken, iktidar tarafından sunulan kimi önergelerle değişikliğe gidildi.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile Denetim ve İşbirliği Komisyonu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için yönetmelik hazırlama yetkisine sahip bakanlıklara İçişleri Bakanlığı da dahil edildi.

Yardım Toplama Kanunu, kapsamında izinsiz yardım toplanmasına ilişkin düzenlemede, “Para cezası” hükmü, kamu kurum ve kuruluşları için ilgili personel hakkında “Disiplin hükümlerinin uygulanması” olarak değiştirildi. Teklife, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkum olanlar bakımından derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacağına ilişkin hükmün, “yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı” alındığı takdirde uygulanmaması yönünde değişiklik yapıldı.

Dernekler maddesinde değişiklik

Teklifle Dernekler Kanunu’na eklenen maddede değişiklik yapılarak bir derneğin “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında “soruşturma başlatılması” halinde değil, “kovuşturma başlatılması” halinde bu kişiler ya da bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilecek.

Avukatlara dair maddede değişiklik

Düzenlemedeki en tartışmalı maddeler arasında yer alan ve muhalefetin avukatlara “Muhbirlik” dayatması olarak nitelendirdiği maddede, verilen önergeyle yapılan değişikliğe göre, avukatların hangi konuda bilgi vereceklerinin çerçevesi belirlendi.

Söz konusu kanun teklifi, görüşmelerinin ardından yapılan oylama ile Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here