Birleşik Metal-İş Sendikası metal fabrikalarında COVİD-19 gerçeğini paylaşmak için basın toplantısına çağrı yaptı

Birleşik Metal-İş Sendikası, 20 Kasım Cuma günü, örgütlü olduğu işyerlerinde yaşanan Covid-19 gerçeğini, İstanbul Tabipler Odası ile birlikte düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacak

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın çağrı metni:
“Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını hızla yayılıyor. Fabrikalar, işyerleri salgının en hızla yayıldığı toplu alanlar. Hükümetin ne pahasına olursa olsun çarkların dönmesinden yana izlediği tutum, işçileri bulaşa açık, ölümle yüz yüze bırakıyor. Ekonomik destekten yoksun işçiler salgından ölmek ile açlıktan ölmek arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.
Sendikamız salgının başından beri örgütlü olduğumuz fabrikalarda süreci takip etmekte ve salgınla ilgili verileri toplamaktadır. Elimizdeki veriler, çalışma hayatında yaşanan vahim tabloyu gözler önüne sermektedir. Gerçekler, siyasi iktidar tarafından kamuoyuna yapılmakta olan açıklamalardan çok daha ağır ve kaygı vericidir.
Bu nedenle, sendikamız örgütlü olduğumuz işyerlerinde yaşanan Covid-19 gerçeğini, İstanbul Tabipler Odası ile birlikte düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Tarih: 20 Kasım 2020
Saat: 13.00
Yer: İstanbul Tabipler Odası “