Ankara'da 15-16 Haziran eylemi gerçekleştirildi

AKA-DER, Alınteri, Ankara İşçi Meclisi, BDSP, Devrimci Parti, ESP, HDP, HDP Gençlik, İşçi Gazetesi, Kaldıraç ve Partizan’ın “50. yılında 15-16 Haziran direnişi yol göstermeye devam ediyor” şiarıyla örgütlediği eylemde Madenci Anıtı’nın önünde basın açıklaması yapılması istense de polisin “valilik yasağı” bahanesi sebebiyle, polis ablukası altında, Olgunlar Caddesi’nde yapıldı.
“İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Korona değil sistem öldürür” sloganları ile basın açıklaması sonlandırıldı.