TTB: Zararlar şirketlerden tahsil edilsin, şehir hastaneleri kamuya devredilsin!

Sayıştay’ın şehir hastanelerinde yaşanan usulsüzlüklere dair raporuna dair açıklama yapan TTB, zararın şirketlerden tahsil edilerek şehir hastanelerinin kamuya devredilmesini istedi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sayıştayın tüm şehir hastanelerinde bulduğu usulsüzlüklere dikkat çekti. Şehir hastanelerinin yatak sayısının artmadığı, sağlığa ulaşımın zorlandığı, merkezdeki birçok hastanenin kapatılmasıyla halk sağlığını olumsuz etkileyen şehir hastanelerinin, yıllarca sürecek devleti zarara uğratacak bir yapıya büründürüldüğü belirtilen açıklamada, tüm zararın şirketlerden tahsil edilerek şehir hastanelerinin kamuya devredilmesi talep edildi.

Şehir Hastanelerinde yaşanan usulsüzlükler

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sayıştayın 2019 Sağlık Bakanlığı denetim raporuna göre şehir hastanelerini değerlendirdi. Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu tarafından hazırlanan basın açıklamasında, “Şehir hastanelerinin ihtiyaç planlamalarının rasyonel yapılmadığı, şirketlerin sözleşmede belirlenen tıbbi cihazları temin etmediği, binaların belirlenen projedeki niteliklere uygun yapılmamasına rağmen kabul komisyonlarının gereğini yapmadığı, sözleşmede belirlenen cezai hükümlerin caydırıcı olmadığı, ceza puanlarının kaydedileceği sistemin de şirkete devredildiği ve ceza puanlarının silindiği” gibi usülsüzlüklerin meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastanelerinin sahibi olan şirketin Sağlık Bakanlığına teslim etmesi gereken cihazları deposunda tuttuğu, Bilkent Şehir Hastanesine teslim edileceği söylenen cihazların ise Mersin’den getirildiği, ancak her iki hastanede de aksaklıklar için şirketle mahsuplaşma yapılmadığı, Bursa ve Bilkent Şehir Hastanelerinde kemoterapi ve TPN hazırlama işlerinin şirketlerden devralınmasına rağmen cihazların muhasebeleştirilmediği, Bilkent Şehir Hastanesinde hizmet alanlarının Mart 2020’ye kadar Sağlık Bakanlığına teslim edilmemesine karşın ödemede kesinti yapılmadığı yer aldı.

Şehir hastanelerinde genel bütçeden karşılanması gereken elektrik, doğal gaz ve su harcamalarının hastane döner sermaye bütçesinden ödendiği belirtilen açıklamada, hizmet bedellerinin de mevzuata aykırı olarak bakan oluru alınmadan güncellendiği, Isparta, Kayseri ve Manisa Şehir Hastanelerinde sözleşme değişikliğinin usule aykırı olarak mevcut sözleşme üzerine daire başkanı tarafından tükenmez kalemle yazılarak ve imzalanarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

“TTB’NİN HAKLI OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ”

Sayıştayın şehir hastanelerindeki yetersiz ön hazırlık, usulsüzlük, mevzuata uygun olmama hali, kira ödemelerinin mevzuata uygun kaydedilmeme, sözleşmelere uymama gibi birçok tespitinin TTB’nin söylediklerinin onaylanması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, “Bu nedenlerle yatak sayısının artmadığı, sağlığa ulaşımın zorlandığı, planlamasından başlayan akıl dışı tercihlerle tüm hastanelerin merkezileştirilip, merkezdeki birçok hastanenin kapatılmasıyla halk sağlığını olumsuz etkileyen ve kamu sağlığına zarar veren şehir hastaneleri, yıllarca sürecek devleti zarara uğratacak bir yapıya büründürüldüğü için şirket hastaneleri konumundan Sağlık Bakanlığına devredilerek kamuya mal edilmelidir” denildi.

“Adli ve idarei soruşturma başlatılmalı, hastaneler kamulaştırılmalı”

Ön fizibilite raporlarını hazırlayanlar dahil kamu zararının tahsili için idari ve adli soruşturmanın başlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, eksik imalata ve inşaata rağmen şirketler hakkında işlem yapmayanlar ve kabul komisyonlarında yer alanlar hakkında da adli ve idari soruşturma başlatılması istendi. Şirketler tarafından yürütülen hizmetlere dair sözleşmelerin feshedilerek tıbbi cihaz, mefruşat kamuya devredilmesi, çalışanların kamuya alınması talep edilen açıklamada, “Esasında birtakım şirketlere kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine yol açan şehir hastaneleri kamulaştırılarak kamunun zarar etmesinin önüne geçilmelidir” denildi.