TTB Merkez Konseyi üyelerine ve genel merkezine polis baskını

TTB Türk Tabipleri Birliği Merkez konseyi üyeleri Raşit Tükel, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şehmus  Gökalp, Hande Harpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Nazım Yılmaz’ın evlerinde  ve TTB genel merkezinde polis savcılık kararıyla arama yapıyor. Gerekçe olarak terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek.

‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlığıyla açıklama yayınlayan TTB Merkez konseyi üyelerini Cumurhurbaşkanı   TTB’ yi hedef göstermiş bir  linç kampanyası başlatmıştı.

TTB’nin yayınladığı açıklma:

Savaş bir halk sağlığı sorunudur!

Biz hekimler uyarıyoruz:

Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.

Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Savaşa hayır, barış hemen şimdi!

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi