Size Audi, Passat, Volvo yakışır – Çiğdem Toker / Cumhuriyet

Ziraat Bankası günlerdir suskun. Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışı gibi geniş etki alanlı, büyük ölçekli bir devirde, 675 milyon dolar tutarında Ziraat kredisi kullanıldığı haberiyle ilgili açıklama yapılmadı. 
Yalanlama gelmediğine göre, Ziraat Bankası’nın (2 yılı ödemesiz, düşük faizli olduğu belirtilen) krediyi sağladığı bilgisini gerçek kabul etmek durumundayız. 
Türkiye’nin en köklü ve en büyük bankasının, böyle bir konuda sergilediği suskunluk, bize “kurumsallaşma”nın tarihsellik ve büyüklük dışında bir ölçüsü olduğunu anlatıyor. 
Belli ki, bu konuda sağlıklı bir bilgilendirme yerine meselenin saklanması bazı tarafların işine geliyor. Aksi halde herhalde TBMM Genel Kurulu’nda HDP’nin bu konuda verdiği araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedilmezdi. Ya da o görüşmelerde AKP’nin bankacı kökenli Bayburt milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun şu konuşmasıyla yetinmemiz bekleniyor: 
“Arkadaşlar, lütfen, 675 milyon kredi, daha fazla ya da daha az, bugün bankacılık sektöründeki bankalar bu kredileri verirken dünyadaki uluslararası normlara, Basel kriterlerine göre normal firmaların. Verilen krediler tamamen firmaların mali durumlarına göre, nakit akışlarına göre, ekonomik güçlerine göre yapılan incelemeler sonucunda Basel kriterlerine göre oluşturulan ratingler üzerinden verilir.” 
Ziraat Bankası’nın 2017 yılı başında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildiği malum. 
Bankanın sermayesinin artırılarak kısa süre sonra da 5 milyar 600 milyon TL tutarındaki hisselerin tamamının TVF’ye devredildiğini de geçen gün aktardık. 
Bu bilgi, Ziraat Bankası’nın 2017 yılı Faaliyet Raporu ile 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alıyor. Sayıştay’ın denetim raporu, olması gerektiği gibi kapsamlı. Orada yer alan tüm bilgileri değerlendirmek bir yazının sınırlarını aşsa da bugün mal ve hizmet alımlarıyla ilgili bazı verileri aktaralım:

2 milyon 320 binAvro’luk araç kiralama 
-Bankanın 2016 yılına ait mal alımları, önceki yıla göre yüzde105.7 oranında 
238.7 milyon TL artarak 464.5 milyon TL’ye yükselmiş. 
-2016 yılındaki hizmet alımları ise önceki yıla göre yüzde 14.65 oranında 83.4 milyon TL artarak 652.3 milyon TL’ye yükselmiş. 
– Raporda “1. İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen hizmet alım ihaleleri” başlığı altında, karar tarihleriyle birlikte yapılan alımların listesi yer alıyor. Bu listeye göre 2016’da yıl boyunca toplam 2 milyon 320 bin 560 Avro tutarında araç kiralaması yapılmış. 
Değişik tarihlerdeki araç kiralamalarında tabii ki “yerli ve milli” otomobilin üretimi beklenecek değil. Audi A6-3.0, Volvo ve VW Passat tercih edilmiş. 
Sayıştay’ın Ziraat Bankası denetim raporundaki tabloda, 2016 yılındaki kiralamaların kasım ayında yoğunlaştığı görülüyor. 
11 Kasım’da biri beş, diğeri altı hizmet aracı olmak üzere, iki parti halinde 11 araç kiralanmış. Her partide birer Audi A6, birinde 4, diğerinde 5 adet VW Passat var. 11 Kasım’daki kiralamaların ilki 226 bin 200 Avro, ikincisi ise 181 bin 800 Avro. 
Yine kasım 2016’da yapılan “1 adet hizmet aracı kiralaması”nda da 102 bin Avro karşılığında 1 Audi A6-3.0 kiralanmış. 
24 Kasım’a gelindiğinde ise 545 bin 280 Avro karşılığında 8 adet , 2016 model Volvo S90 kiralandığı yine Sayıştay raporunda yer alıyor. 
Denetime konu 2016’da yılın son araç kiralaması ise 28 Aralık’ta gerçekleşmiş. 144 bin 960 Avro karşılığında 4 adet VW Passat kiralanmış. 
Bu araçların kimler için kiralandığının bilgisi ise Sayıştay raporunda yer almıyor.