Salgınla mücadelede yeni uygulamaya geçildi: Kırıkkale pilot il oldu

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 tedbirleriyle ilgili ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıklarının, vali, kaymakam ve kollukça denetleneceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliklerine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi.

İzolasyona tabi tutulan kişiler denetlenecek
 • Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin il sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı vali ya da kaymakam ve kolluk birimlerince bire bir takip edilecek ve bu kişiler sıklıkla denetlenecek.
 • İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulacak. Bu kurullarca hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16.00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinecek.
 • Alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde veya mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilecek ve bu kişiler bilgilendirilerek izolasyonda kalmaları sağlanacak.
 • Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlar, kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilecek.
Temizlik, maske, mesafe hijyen vurgusu yapılacak
 • Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılacak.
 • Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak, denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarılar yapılacak. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişim bizzat takip edilerek, artış ve azalışlara göre gerekli tedbirler alınacak.
 • Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Kovid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü artırılacak.
Düğün, nişan organizasyonlarındaki önlemler
 • Düğün, nişan gibi organizasyonlarda, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara müsaade edilmeyecek.
 • Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek. İl ve ilçe hıfzıssıhha kurulu kararları ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacak.
 • Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilecek. Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde bir gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak.
 • Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya sivil kıyafetli resmi görevliler aracılığıyla denetim yapılacak. Denetimler, uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla, nezaketle yapılacak.
Taziyeler kısıtlanacak

Toplu taziye uygulamasının olduğu bölgedeki iller başta olmak üzere tüm illerde, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmaması hususunda tekraren il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarında karar alınacak.

Ayrıca, cami ve belediye ile kolluk araçlarının hoparlörlerinden günde en az bir kez anons yapılacak.

Salgınla mücadelede Kırıkkale pilot il oldu
 • Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale’de valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümünü ve yönetimini sağlayan “İl Salgın Denetim Merkezi” oluşturulacak.
 • İhlallere dair her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacak.
 • Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı oluşturulacak.
 • Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulacak.
 • İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde “Hayat Eve Sığar Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimler yoğunlaştırılacak.
 • Bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla üst üste yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilecek.

“Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli”nin pilot olarak Kırıkkale’de başlatılması ve elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.