Rusya’nın yarısından fazlası sosyalizme dönmek istiyor

Russian Communist supporter carries a portrait of party founder Vladimir Lenin at his mausoleum on Red Square in Moscow on April 22, 2010, while paying their respect on the 140th anniversary of his birth. Russian Communists celebrated Lenin's 140th birthday but the first Bolshevik leader is increasingly viewed as a dusty history-book figure while his successor Stalin still sparks controversy.

Yapılan anket, Rusya’nın yarısından fazlasının Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün olumsuz olduğunu düşündüğü ve sosyalist sistemin dönüşünden yana olduğunu ortaya koydu.

Levada Center tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya’nın yarısından fazlası Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün olumsuz olduğunu ve engellenebileceğini düşünüyor. Araştırmaya göre nüfusun yalnızca %28’i SSCB’nin çözülüşü hakkında olumlu düşünüyor.

teleSUR‘un haberine göre ankete katılanların çoğunluğu Sovyetler Birliği altında yaşamayı tercih edeceklerini bildirerek, sosyalizmin dönüşünü istiyor.

Buna karşın ankete katılanların yalnızca %14’ü Sovyetler Birliği’nin yeniden inşasının gerçekçi olduğunu düşünüyor, bunun yapılamayacağını düşünenlerin oranıysa %44.

Rus halkının gelirinin yarısından fazlasını gıdaya harcamakta olduğu ve ülkedeki ekonomik sorunlara karşın sosyal yardımların çok kısıtlı olduğu biliniyor.