Resmi Gazete’de ‘OHAL’ kapsamında yeni iki KHK yayınlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan iki KHK’nin öne çıkan maddeleri:

922 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ
693 sayılı KHK’ya göre, kararnamede şunlar yer aldı:

Buna göre, TBMM’den 5, Hakimler ve Savcılar Kurulundan 1, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan 1, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 142, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 12, Türk Standardları Enstitüsünden 9, KOSGEB’den 5, Türk Patent ve Marka Kurumundan 2, Şeker Kurumundan 1, Devlet Personel Başkanlığından 2, Türkiye İş Kurumundan 32, SGK’dan 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2, Dışişleri Bakanlığından 4, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 1, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan 1, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 2, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’den 1, Elektrik Üretim AŞ’den 1, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden 1, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 4, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 1, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan 10, Toprak Mahsulleri Ofisinden 2, İçişleri Bakanlığından 29, Emniyet Genel Müdürlüğünden 12, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 4, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından 1, mahalli idarelerden 166, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3, Kültür ve Turizm Bakanlığından 6, Milli Eğitim Bakanlığından 7, Milli Savunma Bakanlığından 19, Genelkurmay Başkanlığından 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 106, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 40, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 59, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan 3, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 43, Karayolları Genel Müdürlüğünden 3, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’den 1, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 1, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan 7, yükseköğretim kurumlarından 120 akademik personel ile 52 idari personel için ihraç kararı verildi.

57 kişi ise kamudaki görevine iade edildi.

>>693 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

>> 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

RÜTBELERİ ALINDI
Kararname ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli 10 personelin rütbeleri alındı.

Ayrıca Mavi Derneği, Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği kapatıldı.

ÜÇ YAYIN KAPATILDI
Rojava Medya Gazetesi, Gazete Sujin ve Dihaber isimli yayınlar kapatıldı.

Ayrıca milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan ötürü soruşturma açılabilecek.

YENİ KADROLAR AÇILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 32 bin 12 (Bu sayının içinde 2 bin 500 komiser muavini, 22 bin polis memuru, 7 bin bekçi bulunuyor) kişilik yeni kadro açıldı. Adalet Bakanlığı’nda 4 bin hakim ve savcı, 2 bin hakim adayı; Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda 100 müfettiş ve 7 bin bekçi kadrosu açıldı.

MİLLİ İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında Mili İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.

MİT MÜSTEŞARININ SORUMLULUĞU CUMHURBAŞKANINA
MİT Müsteşarının sorumluluğu Başbakandan alınıp, Cumhurbaşkanına verildi. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlandı. Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının, MİT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarına, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Cumhurbaşkanının iznine bağlandı.

ASKERLİK YOKLAMASI TRT’DEN DUYURULACAK
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceli sene ertesi yıla terk edilenlerin yoklamalarının yapılacağı hususu ve celp ile ilgili hususlar TRT ile diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulacak. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetinde sayılacak.

UYUŞTURUCU SUÇUNDA KULLANILAN ARAÇLARA EL KONACAK
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araçlara, 5271 sayılı kanunun 128’inci maddesinin 4’üncü fıkrası hükmüne göre el konulacak. El konulan araçların, soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması, önemli miktar veya değerde uyuşturucu maddeyle ele geçirilmesi, suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatın bulunması hallerinden birinin varlığı halinde araç sahibine iade edilmeyecek.

İKİ BELDE İLÇE YAPILDI
Aksaray’ın Sultanhanı ile Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

120 AKADEMİSYEN İHRAÇ EDİLDİ
KHK ile Yükseköğretim kurumlarından 120 akademisyen ihraç edildi. Aynı zamanda yeni çıkan KHK’ye göre, akademisyenler görevlerine iade edilse bile aynı üniversitelerinde çalışamayacaklar.

ASKERİ HAKİMLER SİVİL MAHKEMELERE ATANABİLECEK
Askeri hakimlerin Hakim Savcılar Kurulu’nca sivil mahkemelere atanabilmesi kararlaştırıldı.

YENİ HAKİM VE SAVCI KADROSU
Yeni KHK ile hakim ve savcı ile hakim adayı kadroları ihdas edildi. KHK’ya göre, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin hakim ve savcı, 2 bin de hakim adayı kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın merkez teşkilatına ise bir İnsan Hakları Dairesi Başkanı, 4 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

KHK ile Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıkları yürürlükten kaldırıldı, genel müdürlük şeklinde düzenlendi.

Yeni KHK ile idari yargıda yeni dönem başladı. Buna göre, idari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamayacak.