ÖBEİÖÜ derslik -3- Gencer Çakır ile Marx’ın Kapitali Genel Kavramlar

Özgür Bilimsel Eğitim için Özgür Üniversite’nin üçüncü dersliği 20 Ekim Salı günü Gencer Çakır ile gerçekleşti. Gencer Çakır ile dört derslik eğitim serisinin ilkinin konusu Marx ve Das Kapital: Temel Kavramlar Üzerinden Güncel Bir Tartışma oldu.

 Kapitalin içeriğine, hazırlık ve yazım aşamalarına dair genel bilgilerin anlatılmasıyla başlayan ders, ekonomi politiğin genel kavramlarının tartışılmasıyla devam etti. Meta, değer kavramları, soyut ve somut emek kavramları, meta fetişizmi, evrensel eşdeğer olarak para konuşuldu; sermaye denklemleri tartışıldı. Bu noktada öğrenciler kapitalizmin yarattığı meta toplumunda; insanın, insana ait tüm değerlerin meta olduğunu; sınıfsız sömürüsüz bir dünyada değişim değeri yerine kullanım değeri üretilerek, herkesin yeteneğine göre herkesin ihtiyacına göre üretimin yapılacağını, böylece insanın ve insanlığın özgürleşmesine giden yolun sınıflı toplumlara son vermekten geçtiğini tartıştılar.

Marksizmin siyasal iktisatla yol ayrımının tartışıldığı derste Gencer Çakır “Bütün bu farklılıklar devrimci bir noktada düğümlenir: emek ürünlerinin meta biçimine, metanın da değer biçimine büründüğü bu ekonomik düzen doğal değil, tarihsel olarak sınırlı bir niteliğe sahiptir; o halde bir gün yıkılacaktır.” cümleleriyle bugün işçi sınıfına kader olarak öğretilen bu sömürü düzenin yıkılmak zorunda olduğunu ekonomi politik denklemleriyle anlattı. Ardından güncel durumların tartışılmasıyla, insanın ve doğanın gelişiminin önündeki engel olan kapitalizmin bilimsel olarak yıkılacağını ve bu noktada yapılacak en tutarlı şeyin bu çürümüş düzeni yıkmak için, sosyalist devrim için örgütlenmek olduğu konuşuldu.

Gencer Çakır ile ekonomi politik üzerine olacak eğitim serisinin “1970’lerin Krizi ve Neoliberalizme Geçiş” konulu ikincisi 27 Ekim günü İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşecek.