ÖBEİÖÜ derslik-2- Cüneyt Uzunlar ile Kuramdan Kılgıya Tiyatro

Özgür Bilimsel Eğitim için Özgür Üniversite’nin ikinci dersliği 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşti. Kuramdan Kılgıya Tiyatro eğitim serisinin ilk dersinin konusu “Tiyatroda Örgütlenme” oldu. 
Tiyatronun müşterek bir sanat olduğunu yani iştirak edenlerin, ortaklaşanların sanatı olduğu konuşuldu. Tiyatronun; edebiyatı, müziği, ışığı, mimariyi, tasarımı, yani hayatın ve sanatın her alanını içinde barındırdığını; bu yüzden de tiyatronun kolektif bir sanat olduğu vurgusunun tekrardan yapılmasına gerek dahi olmadığını çünkü tiyatronun kolektif olmaktan başka şansı olmadığı tartışıldı.
Zaten bu sistemin içinde yaşanmaz bir sistem olduğunun bilindiği, bu sistemin yarattığı bütün kötülüklerin, acıların, kokuşmuşluğun görüldüğü bu noktada; artık acı dolu, öfke dolu yaşamaktan ve sanat üretmekten ziyade; öğrencilerin coşku dolu, eğlence dolu, umut dolu üretimlerde bulunması gerektiği; bu üretim sürecininde tıpkı yaratılmak istenen hayat gibi tiyatronun yapısına da uygun olarak müşterek, ortaklaşa şekilde yapılması gerektiği tartışıldı.
Özgür Üniversite’nin tiyatro dersine katılan öğrencilerin bir hafta boyunca ortaklaşa bir hayat sürmeyi deneyimlemeleri ve buradan doğru bir “durumu” bir sonraki derslikte oynamaları kararı alınarak ders sonlandırıldı.