Mahkeme 4 sağlıkçının ihraç edilmesini yerinde buldu

Suruç Devlet Hastanesi’nde çalışan SES üyesi 4 sağlık emekçisinin Sağlık Bakanlığı tarafından ihraç edilmesine ilişkin itirazda bulunulan mahkeme kararı yerinde buldu. Karara tepki gösteren SES Urfa Şube Eşbaşkanı Salih Karataş, mahkemelerin siyasallaştığını söyledi.
Urfa Suruç Devlet Hastanesi’nde çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) üyesi 4 sağlık personeli, 6 Eylül 2017 tarihinde idari amirleri tarafından açığa alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı kararıyla ihraç edilmişti. İhraç edilen sağlık emekçilerinin karara itirazda bulunması üzerine Urfa İdari Mahkemesi, idari amirin kişinin suçlu olup olmadığına bakılmaksızın kamu görevinde kalıp kalmayacağına karar verebileceğini, dava konusu olayda da idari amirinin bu görevi yerinde kullandığını belirterek davanın reddine karar verdi.
Karara ilişkin düzenledikleri basın toplantısında konuşan SES Urfa Şube Eşbaşkanı Salih Karataş, içerisinde bulundukları süreçte adil yargılamanın ortadan kalktığını, mahkemelerin hukuk devleti anlayışından uzaklaşarak siyasallaştığını ifade eti.
‘İnsanların hayatları karartılıyor’
Mahkemenin verdiği karara ilişkin “Belli ki üyelerimiz açığa alınmadan önce Suruç Devlet Hastanesinde yetkili sendika olmamız ve etkili bir sendikal mücadele yürütmemiz, dönemin muhataplarını rahatsız etmiştir” diyen Karataş şöyle devam etti: “Alenen yapılan mobbingin sonuç vermemesi neticesinde ise birim amiri, üyelerimizi açığa alma yoluna gitmiştir. Bu haksız ve hukuksuz yaptırımlar sonucunda üyelerimiz işlerinden olmuşladır. Yaşanan bu hukuksuzluklar mahkemelere taşındığında ise mahkemeler, idari amirin keyfi kararının doğru olduğu kararını vererek insanların hayatlarını karartmaya devam etmektedirler.”
‘Mahkemeler siyasallaştı’
Yaşanan bu durumun mahkemelerin hukuk devleti anlayışından uzaklaşıp, siyasallaştığının göstergesi olduğunu Karataş, “Mahkemelerin adaletten yana değil, siyasal bir anlayıştan yana karar vermeleri mahkemelere olan inancın yitirilmesine neden olmaktadır” dedi.