KESK: “Emek ve meslek örgütleri AKP’nin kurumları değildir”

KESK, kendisine bağlı sendikalardan Tarım Orkam-Sen’in Genel Başkanı Hamit Kurt’un barış içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması yayımladı ve “Emek ve meslek örgütleri AKP’nin kurumları değildir” dedi.

KESK, Bu sabah Ankara’da sosyal medya paylaşımları nedeniyle evinden gözaltına alınanlar arasındaki KESK’e bağlı Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Hamit Kurt ile bir basın açıklaması yayımladı.

Kurt’un barış içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını belirten KESK, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hukukun üstünlüğü” sıralamasında 113 ülke arasında ülkemizi 101. sıraya getirenlere düşünce ve ifade özgürlüğünü hatırlatmamızın bir etkisinin olmayacağını biliyoruz. Ancak temel hak ve özgürlüklerin bu kadar pervasız biçimde ayaklar altına alınmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Düşünce ve ifade özgürlüğü dönemsel politikalar uğruna ezip geçilecek, yok sayılacak haklardan olmayıp yüzlerce yıllık mücadeleler ve ödenen bedellerle güvence altına alınmışlardır. İktidar, hukuku hiçe sayarak suç işlemekten vazgeçmelidir.

“TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GÜVENCESİ KALMADI”

Daha dün (01.02.2018) Anayasa Mahkemesinin 2014/5584 nolu bireysel başvuruya ilişkin önemli bir kararı Resmi Gazetede yayınlandı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yerel mahkemenin verdiği cezayı bozan Anayasa Mahkemesi kararında; “… Anayasa’nın 26. Maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden olduğunu, toplumun ilerlemesi ve her bireyin gelişmesi için gerekli temel şartlardan birini oluşturduğunu” bir kez daha ifade etmiştir. AYM, AİHM’in ilgili kararlarına da atıfta bulunmuş, ifade özgürlüğünün anayasa güvencesi altında olduğunun altını çizmiştir.

Ancak AYM kararlarına, iç hukukta da bağlayıcı nitelikte olan uluslararası sözleşmelere rağmen iktidarın hiç kimsenin temel hak ve özgürlükler yönünden bir güvencesinin kalmadığına dair her gün yeni uygulamalarına şahit olmaktayız.

“EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ AKP’NİN KURUMLARI DEĞİLDİR”

İktidarın anayasaya ve uluslararası sözleşmelere uygun davranması gerektiğini ifade eden KESK, “Emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, demokrasi güçleri ve aktivistleri devletin ya da AKP’nin kurumları, üyeleri değildir” dedi.

“Barış talebine yönelik başlatılan sürek avı niteliğindeki gözaltı ve tutuklamaları kınıyoruz” diyen KESK, Hamit Kurt ve bir gün önce gözaltına alınan TÜM BEL-SEN uzmanı çalışanları başta olmak üzere sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların derhal bırakılmasını talep etti.

Sendika.Org