Kaldıraç: Artık yeter! Söz sokakta, Taleplerinle 1 Mayıs’a!

Kaldıraç; 2018 1 Mayıs’ı için yayımladığı çağrıda ”Bu çürümüş düzene karşı, özgür ve eşit bir toplum, sömürüsüz, insanca ve onurlu bir yaşam için taleplerimizle, renklerimizle 1 Mayıs alanlarına akalım.” dedi

 

Kaldıraç tarafından yayımlanan 1 Mayıs açıklamasında, ”2018 1 Mayıs eylemleri direnişi büyütecek örgütlülüğü geliştirmemiz için bir fırsattır. 1 Mayıs hazırlıkları ve eylemleri; direnenleri birleştirecek, yol gösterecek ve moral taşıyacaktır” denildi.

Kaldıraç tarafından yayımlanan açıklamanın tam metni şöyle:

ARTIK YETER!
SÖZ SOKAKTA, TALEPLERİNLE 1 MAYIS’A!

Baskı ve zulme, sömürü ve sefalete duyulan öfke birikiyor ülkede; “siz kimsiniz” diyen, “çatlasanız da patlasanız da yıktık işte Geziciler” diyen kibre öfke birikiyor; gören gözler, zalimi işaret eden parmaklar, nefes alacağı günlerin özlemiyle diş sıkarak yaşayan insanlar; kazanılacak haklar, sorulacak hesaplar birikiyor, insanca ve onurlu bir yaşam isteği birikiyor…

Gerçekler birikiyor ülkede; sefalet içinde yaşam süren milyonlarca emekçi, kölece çalışma koşulları, işsizlik ve borç yükünün cenderesinde kendini yakan, intihara kalkışan işçiler, yılda 3000’e yakın işçinin canını alan, cinayet mahalline dönüşen işyerleri, neredeyse her dört çocuktan birinin maruz kaldığı akıl almaz istismar suçları, bedenine-yaşamına müdahale edilen kadınlar, katledilen gençler birikiyor…

Tarihlerinin en derin yönetme krizini yaşayan egemenler, Saray Rejimi; baskı ve aşağılamanın her türünü kullanarak ve ülkeyi bir savaş girdabının içine sokarak bu birikmenin sokakla, örgütlülükle buluşmasını önlemeye çalışıyor. İşçilerin, halkların, aydınların, öğrencilerin seslerini bastırmak istiyorlar.

Gazeteleri, dernekleri mühürlüyor, seçim kanunlarını değiştiriyor, internet ve sosyal ağlar üzerindeki kontrolü arttırmak için yasalar çıkartıyorlar. Yargıyı ve polisi halka karşı sopa olarak kullanıyor, hukuksuz KHK’lar ve OHAL karanlığıyla, eylem ve grev yasaklarıyla, çete devlet uygulamalarıyla ülkeyi büyük bir hapishaneye çeviriyorlar.

Gezi’de direnen milyonların, 7 Haziran’da açığa çıkan halkların kendi kaderini belirleme iradesinin, 16 Nisan’da tokat gibi yüzlerine inen ‘Hayır’ın güçlenerek egemenliklerini alaşağı etmesinden korkuyorlar. Özgür ve eşit bir toplum, sömürüsüz, insanca ve onurlu bir yaşam isteğinin örgütlü bir güce dönüşmesinden korkuyorlar.

Örgütlenme direnişin temeli, direniş örgütlenmenin kaldıracıdır.

Baskı ve engellemelere, burjuva basının karartmasına rağmen ülkenin her yanında yerel direniş ve eylemler gelişiyor. Birçok işkolunda işçi ve emekçiler hapsedildikleri cendereden çıkmak için yollar arıyor, sendikalaşmak, haklarını savunmak için direnişler gerçekleştiriyorlar. Şeker pancarı fabrikalarının satışına, tarımın bitirilmesine karşı tarım emekçilerinin eylemleri gelişiyor.

Savaşa karşı barışın sesini yükselttiği için vatan haini ilan edilen akademisyenler, doktorlar, öğrenciler boyun eğmiyor. Yaşamıma, bedenime, emeğime dokunma diyen kadınlar 8 Mart’ta sokaklara sığmıyor. Sanatçılar, Saray’ın soytarısı olmaktansa, yasaklanan oyunlarını dilden dile yayıyorlar. Sur’da, Cizre’de yaşanan katliamlara rağmen Kürt halkı direnmekten vazgeçmiyor.

Bu direnişler, tüm örgütsüzlüğümüze rağmen gerçekleşmekte. Direnişi büyütmek ve kazanmak için ise örgütlü gücümüzü büyütmek dışında bir yol yok.

2018 1 Mayıs eylemleri direnişi büyütecek örgütlülüğü geliştirmemiz için bir fırsattır. 1 Mayıs hazırlıkları ve eylemleri; direnenleri birleştirecek, yol gösterecek ve moral taşıyacaktır.

Savaş politikalarına, artan sömürüye, dayanılmaz hale gelen yaşam ve çalışma koşullarına, özgürlüklerin yok edilmesine, doğanın talanına karşı 1 Mayıs alanlarında, işçi sınıfının safında gücümüzü birleştirelim.

Mahallede, okulda, işyerinde, fabrikada sorunlarımız ve taleplerimiz etrafında bir araya gelelim, kitlesel bir 1 Mayıs için çağrılar yapalım, katılımı örgütleyelim.

Bu çürümüş düzene karşı, özgür ve eşit bir toplum, sömürüsüz, insanca ve onurlu bir yaşam için taleplerimizle, renklerimizle 1 Mayıs alanlarına akalım.

Korkma! Sen Gerçeksin. Sinme! Sen İşçisin. Örgütlen! Güç Sensin.

Kaldıraç’la 1 Mayıs’a!

10 Nisan 2018