İİSŞP Dönem Sözcüsü Banu Tuna: Emekçiler açısından gelinen nokta yaşam meselesi

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Banu Tuna, hükümetin kıdem tazminatını ve emeklilik hakkını gasbetmeye dönük yasa tasarısını değerlendirdi

AKP’nin kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını gasbetmeyi hedefleyen yasa tasarısıyla ilgili Evrensel’e konuşan İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) Dönem Sözcüsü ve TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna “Bugün gelinen nokta artık yaşam meselesi. Bugünkü mücadele işçi için hayatta kalma ve gelecek sahibi olma mücadelesi” dedi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kıdem tazminatı ve emeklilik hakkının gasbedilmesine ve kayıt dışı işçi çalıştıran patronlara af ve ödül getiren pakete dair görüşlerini aldığımız Banu Tuna, işçinin grevini “milli güvenlik, milli menfaat” gerekçesiyle erteleyen, hakları için yürüyen işçilere biber gazı sıkan, yerlerde sürükleyen hükümetin, işçiye hakkını teslim etmesini beklemediklerini dile getirerek “Burada sendikaların da artık basın açıklaması eylemlerinin ötesine geçmesi gerek ancak bu güçte olup olmadıkları tartışılır” dedi.

Bugün işçilerin yüzde 93’ünün örgütlü olmadığını hatırlatan Tuna, “Öncelikle örgütlülüğün yayılması lazım. Tabii bir de sendikal bürokrasi var. Konfederasyonlar arası rekabetin bir kenara konulması ve birlikte mücadelenin önünün açılması gerek. Sendikalar, ne için ve kim için var olduklarını hatırlamalı. Bugün gelinen nokta artık yaşam meselesi. Bugünkü mücadele işçi için hayatta kalma ve gelecek sahibi olma mücadelesi. İşçi sınıfının tek vücut olarak hareket ettiği bir bakış açısı lazım. İİSŞP olarak biz bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Teklif ne getiriyor?

Teklifin kabul edilmesi halinde kayıt dışı işçi çalıştırdığını kabul eden patron, işsizlik sigortası fonundan destek alacak, kayıt dışı işçi çalıştıran patrona idari para cezası uygulanamayacak. Kayıt dışı çalıştırılan işçiler ise, patronun kayıt dışı çalışmayı kabul etmesi halinde işçilik alacakları dışındaki haklarından feragat etmiş olacak.

25 yaşından küçük olup ay içinde çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için yaşlılık aylığı primi ödeme zorunluluğu kaldırılacak. Böyle çalıştırılan işçilerin 25 yaşını doldurana kadar çalıştığı süreler emeklilik hakkı için dikkate alınmayacak.

25 yaşın altındaki çalışanlarla 50 yaşın üstündeki çalışanlar açısından koşul aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi yapılması olanağı tanınacak. Böylece patronlar iş güvencesi hükümlerine tabi olmadan, kıdem ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmadan işçileri çalıştırma olanağı elde edecek.