Hekimler Galatasaray’a yürüdü: “İyi hekimliği savunmakta kararlıyız”

Hekimler, İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla Tünel’den Galatasaray’a yürüdü. Sağlıkta dönüşüm programıyla eşit, parasız, nitelikli sağlığın rüyalarda görülebildiğini söyleyen hekimler, özlük haklarının sağlanmasını ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nın yürürlüğe girmesini talep etti

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla hekimler, Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Tünel’den Galatasaray Meydanı’na bir yürüyüş düzenledi.

“İyi hekimliği savunmakta kararlıyız – Tükenmiyoruz, birlikte güçlüyüz” yazılı pankart açan hekimler, “Tıbbın alternatifi olmaz”, “Sağlıkta dönüşüm şiddetine son”, “Taşeron çağdaş köleliktir” ve “Herkese ücretsiz, eşit sağlık” dövizleri ile Hipokrat ve İbn-i Sina fotoğrafları taşıdı. Yürüyüşte “Örgütlü emek, sağlıklı toplum”, “Performans değil, eşit, adil, güvenceli ücret” ve “Herkese eşit, parasız sağlık” sloganları atıldı.

“Sağlığı rüyalarımızda görüyoruz”

Galatasaray Meydanı’na gelinmesinin ardından TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel söze başladı. Hekimlerin zor koşullara, uzun çalışma saatlerine ve yıpranmalarına karşın özlük hakları için yıllardır mücadele ettiğini hatırlatan Tükel, sağlıkta şiddete karşı da yasal düzenlemeye gidilmesi ve güvenlik soruşturmalarının kaldırılması çağrısı yaptı.

Tükel’in ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez söz aldı. “Eskiden parası olmayanımız, fakirimiz fukaramız sağlığı rüyasında görürdü, şimdi ırk, din, cins etnik köken hiçbir fark gözetmeden hepimiz sayelerinde sağlığı rüyalarımızda görüyoruz. Bu bakımdan büyük çapta eşitliğe ulaştık” diyen Erez, düne kadar savaşın bir halk sağlığı olduğunu söyledikleri için hedef alındıklarını söyleyip ekledi: “Çocuk yaşta evlilikler ve kadın cinayetleri bir halk sağlığı sorunudur. Listemiz uzun ama en önemsediklerimiz bunlar” dedi.

“Sağlıkta şiddet yasası bir an önce yasalaşmalıdır”

Basın açıklamasını ise İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi İncilay Erdoğan okudu.

Sağlıkta dönüşüm programının uygulanmaya başlamasından bu yana geçen 15 yılda sorunlara sürekli yenilerinin eklendiğini belirten Erdoğan, sigorta primi ödeyemediği için kapsamdışı kalan ve kamusal sağlık hizmetinden yararlanamayan sayısının 4,5 milyonu geçtiğini ifade etti.

Erdoğan taleplerini ise şöyle sıraladı:

Hekimlerin emeklerinin karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına ve liyakata uygun, tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek bir ücret elde etmeleri ve emekli hekim ücretlerinin artırılması oluşturuyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hoşgörü gösterilmeyeceği, şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından, TTB Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır.

Erdoğan, tutuklu HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nu selamlayarak konuşmasına son verdi.

Sendika.Org