Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş’ten basın açıklaması: ‘Bu ateş sizi de yakar!’

Dün TBMM önünde geçinemediği için kalıpçı ustası Sıtkı Aydoğmuş’un kendini yakması üzerine Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) – İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) Kadıköy Khalkedon meydanında basın açıklaması yaparak ‘Bu ateş sizi de yakar!’ dedi

Basın açıklamasıyla birlikte, konuşma yapan Kamber Saygılı, yaptığı konuşmalarda artan iş cinayetlerine, kölece koşullarda ve açlık sınırı altında ücretlerle çalışmaya değindi.

İki sene önce işçi cinayetleriyle mücadele gününde iş cinayetinde hayatını kaybeden inşaat iş üyesi Duran Baysal ve diğer sınıf kardeşleri için mücadele edeceklerini belirten eylemciler sık sık direne direne kazanacağız ve Sıtkı’nın ateşi sermayeyi yakacak sloganları attı. 

Eylemde, CHP genel başkanının ”Yakacaksa kendini sarayda yaksın” demesine de tepki gösterildi. Ana muhalefet partisi genel başkanının işçilerin yaşam şartlarına bu kadar yabancılaşmasının da eleştirildiği konuşmalar KESK’in Bakırköy’de yapacağı OHAL karşıtı mitinge çağrı yapılarak bitirildi