Birleşik Metal-İş’ten Dilovası’nda hakları için direnen işçilerle dayanışma çağrısı

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Dilovası’nda sendikal hakları için direnişte olan Özer Elektrik ve Systemair HSK işçileriyle dayanışmada bulunma çağrısı yaptı

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Dilovası’nda sendikal hakları için direnişte olan işçilerle dayanışmada bulunma çağrısı yaptı.

Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Systemair HSK ve Özer Elektrik işçileri haklarını almak için başlattıkları direnişlerini sürdürüyor. Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenmelerinin ardından işten atılan ve zorla ücretsiz izne çıkarılan işçiler, sendikalı olarak işe geri dönmek için mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu, yayımladığı açıklama ile işçilerle dayanışmada bulunulması çağrısı yaparken fabrikalarda işilerin baskı ve tehdit altında çalıştığını belirtti.

Birleşik Metal-İş’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren İsveç sermayeli Systemair HSK Havalandırma Endüstri Sanayi’nde çalışan işçiler sendikamızda örgütlendiler. Sendikamız işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladı ve çoğunluk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yetki tespitiyle belgelendi.

İşyerinde kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren bugün üyelerimize ücretsiz izin uygulamasını dayatmaktadır.

“Ücretsiz izin, pandemiden olumsuz etkilenip üretimi önemli ölçüde azalmış, işini neredeyse kaybetmiş işyerlerinde işçi çıkışlarını önlemek için hükümet tarafından çıkarılmıştır. İşler durma noktasına gelmemişse ücretsiz izin uygulanamaz”. Hatta Systemair’de olduğu gibi üretimin yoğun olarak sürdüğü, fazla mesai yapılan işyerlerinde ücretsiz izin uygulaması kesinlikle yapılamaz. Systemair’de ücretsiz izin dayatması sendikalaşmaya karşı yapılmak isteniyor. Sendikalaşmanın cezası günde 39 lira ödenekle ücretsiz izin uygulaması olamaz!

Sendikamız üyesi 46 işçi dün itibariyle ücretsiz izin uygulamasıyla karşılaşan işçiler direnişe başladı. Fabrika önünde direnişe geçen işçilere fabrika içerisinde çalışmakta olan işçiler de sloganlarla ve alkışlarla destek verdi. Fabrika önünde direniş sürüyor…

Yine Systemair HSK işyerinin kurulu bulunduğu Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Özer Elektrik işçileri de sendikamızda örgütlendiler. İşyerinde sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren sendikamızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunduğumuz, 27 Temmuz tarihinde 10 işçiyi işten çıkardı.

Pandemi sürecinde yapılan yasal düzenlemelerle işverenlerin işten çıkarma yapması yasaklanmıştı. Buna karşın Özer Elektrik’te 10 üyemiz hukuksuz bir biçimde sendikalaşma haklarını kullandıkları için işten atıldılar. İşten atma gerekçesi olarak da işçilere karşı İş Kanunu’nun 25/2. maddesini; yani “yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak” iddiasını kullandılar.

İşten atılan üyelerimiz fabrika önünden ayrılmayarak anayasal haklarına ve işlerine sahip çıkmak için 27 Temmuz tarihinden itibaren direnişe başladılar. Fabrika içerisinde ise Özer Elektrik yöneticilerinin istifa baskısı artarak devam etti. Üyelerimiz tek tek işyeri yöneticileri tarafından sorgulandı sendikadan istifa etmeleri istendi.

Fabrika içerisinde üyelerimize dönük istifa baskısı devam ederken, Genel merkez ve şube yöneticilerimizin vardiya çıkışında işçilere yapacağı açıklama Jandarma tarafından engellenmek istendi, bu duruma tepki gösteren sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Fabrika önündeki direnişimiz 27 Temmuz’dan itibaren tüm engelleme girişimlerine rağmen kararlılıkla devam ediyor.

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece Anayasamızda değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmış olmasına rağmen işverenlerin sendikalaşmaya tahammülsüzlüğü devam ediyor.

İşyerinde kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işyerlerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin yasal ve anayasal haklarına saygı duyulmalı ve atılan işçiler geri alınmalı.

Başta basın emekçileri olmak üzere demokratik kitle örgütlerini Gebze’de “işleri, ekmekleri, anayasal hakları ve gelecekleri için” direnen işçilerle dayanışmaya çağırıyoruz…