Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri: Newroz faşizme karşı halkların bayramıdır!

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, bugün DİSK Ankara Bölge Temsilciliği’nde yapılan basın açıklamasıyla Newroz kutlamalarının 21 Mart 13.00’da Kolej Meydanı’nda gerçekleşeceğini duyurdu.

Açıklamada OHAL koşullarında Newroz hazırlıklarının yapıldığının altı çizilerek “Newroz destanında nasıl ki binlerce yıl önce dönemin zulüm gücü olan Dehaklar yenilerek Ortadoğu halkları özgür kılındıysa, 2018 yılında da günümüz Dehakları, zulüm güçleri, faşist zihniyeti yenilgiye uğratılarak özgürleşme süreci geliştirilecektir” denildi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri’nin yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Bütün demokratik hakların gasp edildiği, hukuksuzluk ve keyfiliğin diz boyunu geçtiği, birden fazla insanın bir araya gelmesinin bile engellenmeye çalışıldığı bu koşullarda kutlayacağımız Newroz; bütün renklerin, bütün inançlar ve bütün emekçilerin kardeşçe biraraya geleceği, türkülerimizin söyleneceği, horonlar, zeybekler, halaylar ve govendlerin izleyeceği bir biçimde şölen havasında ve barış şiarıyla gerçekleştirilecektir.

“OHAL kalksın, hukuksuzluklar son bulsun, KHK ile işten atılanlar geri alınsın, hapishanelerde ve ülke genelinde tek tip politikaları son bulsun, doğa katliamları engellensin, havamıza, suyumuza, toprağımıza dokunulmasın, 6 yaşındaki çocuklara şehitlik değil yaşam öğretilsin, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına karşı mücadele yükseltilsin, yalan ve talan düzeni ortadan kalksın, emeğin hakkı korunsun, halkın iradesi gasp edilmesin, kaderimiz iki dudağın arasına terk edilmesin, ölümler son bulsun, savaş değil barış olsun…” diyen herkesi yüzlerce yıldır yüreklerde demlenerek özgürlük, barış, eşitlik ve adalet aşkıyla 21 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da Kolej Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz Newroz şölenine çağırıyoruz.

Üstümüze serpilen ölü toprağına razı olmayalım.

Faşizme boyun eğmeyelim.

Unutmayalım ki Newroz sadece baharın gelişini müjdeleyen bir gün değil, özgürlüğü müjdeleyen bir gündür.

Newroz faşizme karşı halkların bayramıdır.