Akademide yeni ihraçların önü açıldı

AKP’nin, akademik özerkliğe büyük darbe vuracak ve “Terör propagandası” suçlamasıyla akademisyen ihraçlarının önünü açacak yeni kanun teklifi TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, “Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren” eylemlerin kapsamını genişletiyor

YÖK Kanunu’nda değişiklikler öngören yasa teklifi, TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Vakıf üniversitelerinin ekonomik yapısı ve açıköğretim sistemine ilişkin değişikliklerin yer aldığı teklif, akademisyenlerin cezalandırılmasını kolaylaştırıcı hükümler içeriyor.

Teklifle YÖK Kanunu’ndaki akademisyenlerin uyarı, kınama, aylıktan kesme ve kamu görevinden çıkarma hükümleri yeniden düzenlendi. Buna göre, “Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller” bölümünün kapsamı genişletildi. Mevcut kanundaki, “Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek” maddesi, “Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, bu örgütlerle eylem birliği içerisinde olmak veya yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak” olarak değiştiriliyor.

Yeni bir kıyım dönemi

Komisyon görüşmelerinde CHP milletvekilleri akademik özgürlüklerin kısıtlanmasının önünü açacak teklife tepki gösterdi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, düzenleme ile akademisyenler için yeni bir kıyım döneminin önünün açılacağını belirterek, “YÖK ve atanmış rektörlerin insafına bırakılan akademisyenlerimiz için bilimsel özerklik tamamen sona erer” dedi.

AYM’nin, yasanın önceki halinde yer alan, “Teröre destek nedeniyle üniversiteden çıkarma” maddesine ilişkin “Üniversite özerkliği” vurgusu ile aldığı iptal kararları olduğunu anımsatan Çakırözer, “Bu kararlara karşın disiplin cezaları içine yine ‘terör propagandası’ eklenerek kapsam genişletiliyor. Maddeye eklenen ‘terör örgütü propagandası’ kavramı Türkiye’de yargı sistemi içinde düşünce özgürlüğünün yargılanmasında en çok kullanılan unsurdur. Çünkü propaganda kavramı ve değerlendirmesinin çerçevesi çok geniştir” diye konuştu.

CHP Milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Sibel Özdemir de akademik özgürlükleri hedef alan kanun teklifine karşı çıktı.