10 Ekim Katliamı’na ilişkin tazminat davası dilekçesine soruşturma: ‘Savunma sınırını aştı’

10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği’ne açılan manevi tazminat davasının dilekçesi, “savunma sınırını aşan” ifadeler olduğu ileri sürülerek soruşturma konusu oldu.

10 Ekim 2015’te IŞİD’in Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yaptığı bombalı saldırı sonucu yüzü aşkın insan hayatını kaybetmişti. Bugüne kadar katliama ilişkin açılan davada sekiz grup duruşma görüldü. 10 Ekim Avukatlar Komisyonu’nun her davada üstüne basa basa katliamdan sorumlu olan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini söylemesine rağmen davada yargılanan tek bir kamu görevlisi bile bulunmuyor.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybeden Gökmen Dalmaç’ın kardeşi, Gökçen Kara’nın avukatı Osman Zeki Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği’ne katliamdaki sorumlulukları gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesini inceleyen Adalet Bakanlığı, dilekçede “savunma sınırını aşan” ifadeler olduğunu ileri sürerek Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açılmasına karar verdi. Dilekçede yer alan ifadeler şöyle:

… Katliamın hazırlık sürecinde ve sonrasında idarenin; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet, İçişleri Bakanlığı, MİT, Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve güvenlikten sorumlu kamu kurum yöneticilerinin; hukuksal, idari ve siyasal açılardan ağır sorumlulukları, katliam ile siyasal ve yönetsel (idari) tutumları arasından neden sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Bu sorumluluğu idare hukuku açısından zorunlu olarak idari hizmet kusuru olarak nitelendiriyoruz. Aslında olayın arka planı ve boyutları bu kavramı da aşan, ideolojik siyasal saik, kasıt ve bilinçli taksir unsurlarını da kapsayan ve süreklilik arz eden bir içeriğe sahip bulunmaktadır.